Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Axel Oxenstierna var svensk rikskansler från 1612 till 1654. Arkivet efter honom är ett forskningsmaterial av central betydelse för svensk och europeisk historia. Jag har gett ut breven från två diplomater i svensk tjänst, Sir James Spens (London) och Jan Rutgers (Böhmen och Nederländerna) och håller på med utgåvan av breven från Carl Marinus, svensk diplomat i Zürich.

Axel Oxenstierna var svensk rikskansler från 1612 till 1654. Arkivet efter honom är Sveriges viktigaste sammanhållna källmaterial från tidig stormaktstid, ett forskningsmaterial av central betydelse för svensk och europeisk historia. Trots diverse förluster och avsöndringar omfattar arkivet alltjämt ca 500 arkivvolymer. Brev från Oxenstierna förvaras i många arkiv och bibliotek runtom i Europa.

Utgivningen av rikskanslerns skrifter och brevväxling började på 1880-talet och pågick med kortare eller längre uppehåll till 1977. Då hade sammanlagt 28 band publicerats i utgåvan Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling (AOSB), uppdelade på två avdelningar. Avdelning I, med femton band, omfattar en del historiska och politiska skrifter samt brev från Oxenstierna från tiden 1606-1636. Avdelning II, med tretton band, innehåller brev till rikskanslern från kung Gustav II Adolf och framstående personer inom riksstyrelsen, krigsmakten, kyrkan och näringslivet.

Utgivningen togs åter upp 1999 med arkivrådet Helmut Backhaus som projektledare och dåvarande docenten Arne Jönsson som anställd forskare. Backhaus utkom senast med Johan Adler Salvius brev. Jönsson håller på med utgåvan av Carl Marinus brev.

För mer information v g se http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=14812
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1999/01/012017/12/31

Participants