"Det finns ingen predikare som döden" (al-Hurayfishs predikosamling)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets syfte var att undersöka en muslimsk predikosamling, traditionellt tillskriven en viss Shu’ayb al-Hurayfish (d. ca. 1400). Målsättningen var dels att karakterisera den typ av predikokonst som al-Hurayfish representerar (wa’z, qasas), dels att redogöra för den miljö i vilken han verkade och vad vi egentligen vet om denna diffusa gestalt.

Projektet fokuserar på en senmedeltida muslimsk predikosamling, traditionellt tillskriven en viss Shu’ayb al-Hurayfish (d. ca. 1400). Inte mycket är känt om vare sig upphovsmannen eller omständigheterna kring predikningarnas tillkomst. Den gängse bilden är att al-Hurayfish skall ha varit verksam som predikant i Kairo under senare hälften av 1300-talet och där i en social miljö av fattiga och utslagna människor. Beteckningen harafish(”luffare”, ”patrask”, ”slödder”) används i samtida och senare arabiska källor om människorna i kretsen kring al-Hurayfish. Själva namnet al-Hurayfish kan härledas från samma ordstam och betyder egentligen ”den lille luffaren”. Syftet med projektet var dels karakterisera den typ av folklig predikokonst som al-Hurayfish representerar, dels att närmare försöka redogöra för för den miljö i vilken han verkade och vad vi egentligen vet om denna diffusa gestalt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2003/01/012004/12/31

Participants