Tre kvinnliga pionjärer vid utbildningsfronten under 1800-talet

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag forskar om tre kvinnliga pionjärer,Eva Wigström, Concordia Löfwing och Anna Rönström som var nydanare inom undervisning, skolgrundande, författarskap, etnologisk forskning och filantropi under senare delen av 1800-talet. Syftet är att jämföra dem, deras möjligheter, åsikter och karriär i en kollektivbiografi, samt sätta in dem och deras idéer i tidens sociala rum.

Jag har nyligen påbörjat forskning om tre kvinnliga pionjärer inom undervisning, skolgrundande, författarskap, forskning och filantropi under senare delen av 1800-talet. Syftet är att jämföra dem, deras möjligheter, åsikter och karriär i en kollektivbiografi, samt sätta in dem och deras idéer i tidens sociala rum. Eva Wigström, bonddotter med enbart folkskoleutbildning grundade en folkhögskola för kvinnor i Helsingborg 1873, skrev böcker, publicerade tidningsartiklar i samhälls- och kvinnofrågor och var pionjär inom folklivsforskningen. Concordia Löfving utbildades vid Högre lärarinneseminariet och GCI, undervisade i gymnastik och agiterade för gymnastik i flickskolan. Hon var inspektris för fysisk fostran i flickskolorna i London och startade en jordbrukskoloni i Östergötland som ett utopiskt projekt, gav ut läroböcker i engelska och franska samt sagosamlingar. Anna Rönström utbildades vid Högre lärarinneseminariet, grundade en flickskola i Lund med inriktning mot naturvetenskapliga och praktiska ämnen, gav ut läroböcker i matematik och satt i övergripande organ för utbildning för flickor. Teoretisk inspiration hämtas bland annat från Hanssens begrepp urbant/pagant om spänningen mellan en modern och traditionell livsstil och vilka kunskaper som eftersträvas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31

Participants