Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv

Projekt: Forskning

Beskrivning

Forskningsprojektet Tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv handlar om hur samordningsförbund säkerställer innovationsprocesser utifrån ett tjänsteperspektiv. I dessa processer har FINSAM Landskrona Svalöv i uppgift att stödja integrering av resurser mellan utbildningsförvaltningar, socialtjänster, omsorgsförvaltningar, primärvårdsenheter, psykiatri, Arbetsförmedling och Försäkringskassan så att de tillsammans underlättar för unga vuxna med behov av samordnat stöd att kunna skapa sitt värde, såsom ökat välbefinnade, påbörja studier, komma ut i arbetslivet. Forskningsmetoden i projektet är följeforskning utifrån målet att skapa gemensam kunskap mellan praktiker och forskare om tjänsteinnovation i samordning och resursintegrering.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/10/012022/12/31

Participants