Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus

Projekt: ForskningSamarbete med skolor, Samarbete med kommuner och landsting

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Beskrivning

Forskningscirkel tillsammans med skolor, socialförvaltning och BUP i Helsingborg och Landskrona
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012017/06/30

Samarbetspartner

Participants