Toleransens gränser - Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia
  • Etik
  • Religionshistoria
  • Idé- och lärdomshistoria

Nyckelord

  • tolerans, intolerans, religion, politik, enhetspolitik, toleranspolitik, pietism, 1700-tal, europeisk historia, sociala praktiker, samvete, privat, beteende, känslor, ära, censur

Populärvetenskaplig beskrivning

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan religiösa avvikare inte funnits i någon större omfattning. Pietisterna uppfattades som ett hot mot den gemensamma religionsutövningen, ordningen och samhället i stort. Med utgångspunkt i statliga utredningar analyseras i denna bok diskussioner och förhandlingar om toleransens gränser för umgängesliv, avvikande beteende och yttranden i tal och skrift. Dessa tre teman blev föremål för storpolitik och vardagliga konflikter med inslag av hedersföreställningar, censurärenden och enhetspolitik, ständigt med frågan om vad som utgjorde oönskade rubbningar av samhället hängande i luften.
Kort titelToleransens gränser
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/02/012017/10/06

Participants

Relaterad forskningsoutput

Johannes Ljungberg, 2018, Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 15.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Johannes Ljungberg, 2016, Scandia, 2016, 1, s. 136-137.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Visa alla (2)

Relaterade aktiviteter

Ljungberg, J. (Inbjuden talare)
2018 dec 62018 dec 7

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Ljungberg, J. (Inbjuden talare)
2018 maj 4

Aktivitet: Föredrag eller presentationInbjuden talare

Ljungberg, J. (presentatör)
2017 maj 12

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangDeltagit i konferens

Visa alla (11)