TRANSEURO: Fokusgruppintervjuer om Parkinsons sjukdom

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet handlar om patienters och allmänhetens syn på den pågående biomedicinska forskningen kring möjligheten att behandla och rent av bota Parkinsons sjukdom med hjälp av celltransplantationer i hjärnan. Projektet är en svensk delstudie inom det europeiska forskningskonsortiet TRANSEURO som i sin tur lyder under Europakommissionens sjunde ramprogram.

Parkinsons sjukdom är en vanlig neurodegenerativ sjukdom som påverkar ungefär 1 % av personer över 65 år. Parkinsons sjukdom antas bli vanligare när befolkningen blir äldre och människor lever längre. Förlusten av dopaminproduktion i hjärnan är en grundläggande egenskap hos sjukdomen. Det finns olika behandlingar med medicinen levodopa. Men det finns också neurokirurgiska behandlingar. Celltransplantationer som är en av dessa neurokirurgiska behandlingar befinner sig fortfarande på forskningsnivå. Celltransplantationer kan vara etiskt känsliga på olika sätt. Det kan handla om hur celler används från aborterade foster, men det kan också vara fråga om hur möjliga mottagare ställer sig till att bli transplanterade med nervceller som ska sätta i gång dopaminproduktionen i hjärnan. I projektet undersöks patienters, anhörigas och allmänhetens inställning till den pågående biomedicinska forskningen kring celltransplantationer. Metoden som används är fokusgruppintervjuer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012013/12/31

Participants