Översatt till svenska. Den antika litteraturen och dess svenska översättare (1500- till 2000-talet)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Precis som originaltexter präglas översättningar av den tid, plats och miljö där de skapas, samt av översättaren. Översättning är inte bara att överföra en text från ett språk till ett annat, utan även att för en ny publik tillgängliggöra en text som skrivits för en annan publik i en annan kontext och i en annan tid. Hur har de svenska klassikeröversättarna präglat sina produkter?

Detta projekt är en fortsättning på en bibliografisk inventering av svenska klassikeröversättningar, och det bygger också vidare på ett inledande försök att skaffa en överblick över ett mycket omfattande källmaterial med hjälp av översättningarnas paratexter. Materialet avgränsas för fördjupat studium av valda texttyper (drama, epik, lyrik eller prosatexter); originaltexter eller översättningar från valda epoker, av valda översättare eller valda originalförfattares verk.
Särskilt lovande tycks de texter vara som översatts upprepade gånger, särskilt om texten lästes eller läses i skolan, som Nepos biografier, Ciceros tal eller Horatius oden. Till dessa texter finns översättningar av de mest skilda slag, från översättningar ämnade för skolgossar som hjälp för språkinlärningen till litterära översättningar av poeter.
En annan intressant texttyp är de episka dikterna, främst Homeros, Vergilius och Ovidius. Dessa är vitt lästa texter, som har lockat översättare till att prestera plågsamt litterala, förmodat didaktiska översättningar, som skulle hjälpa studenter att bättre ta sig genom eposens svåra poetiska diktion, men också poetiska översättningar som gör originalen rättvisa. Epiköversättningar och poesiöversättning i allmänhet var dessutom skådeplatsen för häftiga strider under 1700-talets senare hälft och 1800-talets början. De hade sina motsvarigheter ute i Europa och handlade om översättningsprinciper och metrik (central fråga: hur normerande skulle originalet få vara?).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012016/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Johanna Akujärvi, 2018, Gender and Translation. Understanding Agents in Transnational Reception. Herrero López, I., Alvstad, C., Akujärvi, J. & Skarsbø Lindtner, S. (red.). Québec: Éditions québécoises de l’œuvre, s. 31-57 (Vita Traductiva; vol. 10).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johanna Akujärvi, 2018, Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. Päll, J. & Volt, I. (red.). Tartu: University of Tartu, s. 185-217 (Acta Societatis Morgensternianae; vol. VI–VII).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Johanna Akujärvi, 2017, Classical tradition in the Baltic Region. Perceptions and Adaptions of Greece and Rome. Jönson, A. & Vogt Spira, G. (red.). Zürich/New York: Georg Olms Verlag AG, s. 253-274 (Spudasmata; vol. 171).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (15)

Relaterade aktiviteter

Akujärvi, J. (gästredaktör), Cecilia Alvstad (redaktör), Isis Herrero López (redaktör), Synnøve Skarsbø Lindtner (redaktör)
20162018

Aktivitet: Sakkunniggranskning av publikationer och redaktionellt arbeteRedaktör för tidskrift

Visa alla (1)