Översatt till svenska. Dedikationer, förord, inledningar och efterord till svenska översättningar av antik litteratur (1500- till 2000-talet)

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter