Trygghetens variationer (finansierat av Försäkringskassan/financed by the Swedish NHS)

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Humaniora

Beskrivning

Flerdisciplinärt forskningsprojekt vid Göteborgs respektive Lunds universitet, finansierat av Försäkringskasssan. Utifrån etnologiska och statsvetenskapliga perspektiv bidrog projektresultaten med svar på en fråga som genererats av de höga sjukskrivningstalen i Sverige. Det var särskilt den dramatiska regionala variationen som väckte frågor. Hur kom det sig att t ex sjukskrivningarna i Norrlands inland var dubbelt så höga som i det skogiga Småland? Vårt svar på det var att gå på djupet och studera lokala kulturer, såväl på samhällsnivå som inom olika kontor för försäkringskassan. Projektets utgångspunkt var att förklaringarna till de stora skillnaderna i ohälsotal står att finna i olika administrativa förhållanden och deras möte med de respektive regionernas och lokalsamhällenas kultur. Utifrån ett mångvetenskapligt angreppssätt undersökte vi hur dessa skillnader uppstått, reproducerats och förändrats.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2004/09/012008/09/01

Samarbetspartner

Participants

Relaterad forskningsoutput

Mia-Marie Hammarlin, 2009, Kvinnors hälsa: fakta och myter. Jarlbro, G. (red.). Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Mia-Marie Hammarlin, Jonas Frykman, Hansen, K., Schierenbeck, I., Rothstein, B. & Olofsdotter Stensöta, H., 2009, Stockholm: Försäkringskassan. 1 s. (Socialförsärkingsrapport; nr. 2009:2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Mia-Marie Hammarlin, 2008, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 255 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (6)