Tumörmarkörer i serum och plasma

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Cancer och onkologi

Beskrivning

Idag är bedömningen av den kliniska utgången för bröstcancerpatienter baserad på prognostiska faktorer i primärtumören. Eftersom det är den metastatiska potentialen som bör utvärderas kan analysen av prognostiska faktorer i primärtumören ses som en ”indirekt” sätt att utvärdera denna potential. Ett mer direkt angreppssätt är att leta efter markörer (specifika markörer eller mönster med olika proteiner), som släpps ut i det perifera blodet som en ytterligare stadieindelning av sjukdomen. Sådana analyser kan användas som diagnostik, tidig detektion, prognostik och för att monitorera behandlingseffekter.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/03 → …

Participants