Hur mödrar blev föräldrar. Moder-, fader- och föräldraskap i svensk och västtysk välfärdspolitik 1945-2000

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Vilka föreställningar av föräldraskap fanns det i Sverige och (Väst-)Tyskland? Hur utvecklades de under perioden 1945-2000? Vilka likheter och skillnader fanns mellan länderna? Forskningsprojektet svarade på dessa frågor och focuserade framför allt på utvecklingen av en ny syn på faderskap i samband med införandet av föräldra- och pappaledighet året 1974 resp. 1986.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1992/01/011999/12/31

Participants