(Universitets) Lärares digitala arbetsmiljö

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • Digital arbetsmiljö, arbetsorganisation, lärplattform, digitalisering, arbetsinflytande, professionella organisationer

Populärvetenskaplig beskrivning

Studien ska svara på frågorna:
1. Vad kännetecknar lärares sociala- och organisatoriska arbetsmiljö relaterat till digital teknik?
2. Hur skiljer sig Lärares digitala arbetsmiljö inom olika fakulteter/discipliner?
3. Vad skapar belastning och vad minimerar belastning?
4. Hur har lärare erfarit och hanterat införandet av Canvas?
AkronymLärDa
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/06/012020/06/20

Participants