Uppgradering av den befintliga bebyggelsens energiprestanda - med inriktning på klimatskalet i rekordårens flerbostadshus

Projekt: ForskningSamarbete med industri

Beskrivning

Projektets syfte är att förbättra energiprestandan i byggnadsskalet i det befintliga byggnadsbeståndet. Projektet genomförs av forskare i samarbete med aktörer inom den materialtillverkande industrin och fastighetsägare genom att använda en tvärvetenskaplig och innovationsinriktad metod. Insatserna bygger på vidareutveckling av kunskap som har tagits fram i tidigare projekt. Målsättningen är att ta fram nya produkter för energieffektivisering genom tilläggsisolering och förbättring av ytterväggars fuktegenskaper. Nya beräkningsmoduler/rutiner utvecklas för ökad träffsäkerhet vid beräkning av energibesparingar i samband med inglasning av befintliga byggander.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/10/012016/12/31

Participants

Related projects

(Företrädare)

Miklos Molnar & Johan Jönsson

2016/04/012017/12/31

Projekt: ForskningSamarbete med industri

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Miklós Molnár, Jönsson, J. & Rosenkvist, P-O., 2017, XIV DBMC - 14th International Conference on Durability of Building Materials and Components, 29-31 May 2017, Ghent, Belgium. De Schutter, G., De Belie, N., Janssens, A. & Van Den Bossche, N. (red.). 2017 uppl. Ghent, Belgium: RILEM, 12 s. 60. (RILEM Proceedings PRO 107).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Gustavsson, T., Jönsson, J. & Miklós Molnár, 2017, 2 uppl. Stockholm: AB Svensk Byggtjänst. 88 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Jönsson, J., Rosenkvist, P-O. & Miklós Molnár, 2016, Lunds tekniska högskola, Avdelningen för konstruktionsteknik. 56 s. (TVBK-3068)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Visa alla (3)