Det egna och det främmande

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande syftet med detta projekt är att i en kontrastiv tjeckisk-svensk studie undersöka de strategier talarna använder när de motiverar stereotypa yttranden, argumenterar för dem eller modifierar dem i diskussionen med samtalspartnern.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Kenneth Holmqvist (projektledare) och Jana Holsanova (forskare).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1994/01/011994/12/31

Participants