"Vi" och "dem” – Hur man samtalar om etniska och sociala grupper

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att göra en kvalitativ analys av vad samtalspartner gör när de pratar om etniska och sociala grupper: undersöka kommunikationsstrategier som används av samtalspartner, exemplifiera de språkliga medel som används för dessa strategier samt kartlägga innehållet av etniska och sociala bilder som kommer fram i samtalen eller ligger bakom formuleringarna.

Projektet har genomförts i samarbete mellan Nils Jörgensen (projektledare) och Jana Holsanova (forskare).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1995/01/011998/12/31

Participants