V 1,3. Ett litet men inte obetydligt atriumhus i Pompeji

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Huset grävdes ut i två omgångar med början i mitten av 1830-talet och sedan 1875. Vårt arbete har pågått i huset sedan 2008. Vid undersökningarna av huset har framkommit ett intrikat system av vatten och avloppsledningar som har stor betydelse för förståelsen av ägarförhållandena av byggnaderna i den södra delen av insulan.

Det lilla atriumhuset i södra delen av kvarteret grävdes ut i två omgångar. Först under 1830-talet och sedan under 1875. Dokumentationen från utgrävningarna är som så ofta bristfällig. Huset tillhörde det stora grannhuset Casa del Torello di Bronzo. Det står emellertid klart att huset byggts om i flera omgångar. Undersökningarna i huset började 2008 och fortsatte sedan under flera fältsäsonger. Det övergripande syftet med projektet är att göra en heltäckande dokumentation och analys av huset och dess strukturer samt relationen mellan ombyggnadsfaserna i husets olika delar. Under det första året vara emellertid det primära syftet att lokalisera vattenledningar eftersom man redan tidigare sett en vattenfördelare i atriet; varifrån vattnet kom och vart det ledde. Undersökningen gav redan tidigt intressanta resultat i form av vattenledningar som ledde till en gang existerande fontäner i olika rum men framför allt i form av avloppskanaler som ledde överskottsvattnet till olika cisterner i och utanför själva huset. Vattenhanteringssystemet samt arkitekturen så som den kom att gestalta sig efter den sista ombyggnaden har stor betydelse för förståelsen av ägarförhållanden och social struktur i södra delen av kvarteret
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012014/12/31

Participants

Related projects

(Deriverad från)

Anne-Marie Leander Touati, Margareta Staub Gierow, Arja Karivieri, Renée Forsell, Thomas Staub, Danilo Marco Campanaro, Stefan Lindgren, Hans Thorwid & Mats Holmlund

2000/01/012019/09/30

Projekt: Forskning

Visa alla (1)