Vård och valfrihet - producentens drivkrafter i primärvården

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Populärvetenskaplig beskrivning

Huvudsyftet med detta projekt är att, mot bakgrund av vårdvalsreformens målsättningar om ökad valfrihet och konkurrens, teoretiskt och empiriskt analysera vårdproducenternas beteende på den svenska primärvårdsmarknaden i termer av marknadsinträde och vårdproduktion. Analyserna syftar till att ge bättre kunskap om betydelsen av ekonomiska drivkrafter för vårdproducenter, med avseende på både vårdenhet och enskild läkare, på en offentlig hälso- och sjukvårdsmarknad. Målsättningen är också att med denna kunskap bidra till utformningen av ersättningspolicies med bättre förutsättningar för en god primärvård.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012017/03/31

Participants