Livslånga effekter av kost och sjukdom: Bevis från Sverige

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Beskrivning

Min forskning fokuserar på livslånga effekter på ekonomiska resultat av hälsorelaterade insatser. I synnerhet är jag intresserad av hur insatser som förbättrar de tidiga livsförhållandena påverkar utfallen i senare liv som inkomst, invaliditet eller pensionsbeslut.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/09/012019/10/30

Participants