Vad är innebörden av ett barn i uppfostran och utbildning? (preliminär titel)

Projekt: Avhandling

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Nyckelord

  • barn, hund, behaviorism, skinner, foucault, uppfostran, utbildning, asplund
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/09/01 → …

Participants