Vägar mot Lund

Projekt: ÖvrigtTvärvetenskaplig forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Lund, Harald Blåtand, dendrokronologi, georadar, geologi, hydrologi, trelleborgar, sandsten, stenbrott, vägar, broar, skepp

Beskrivning

Projektet syftar till att klarlägga miljö, befolkningssammansättning, entreprenörskap, materialanskaffningsområden och det första stenhusbyggandet i Lund med särskild hänsyn till Domkyrkan. I arbetet ingår arkeologi, historieforskning geologi, hydrologi, dendrokronologi och olika geotekniska metoder. Publiceras 2018

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att klarlägga miljö, befolkningssammansättning, entreprenörskap, materialanskaffningsområden och det första stenhusbyggandet i Lund med särskild hänsyn till Domkyrkan. Publiceras 2018
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/03/012018/12/31

Participants