Vägen till Rom. Nordbors väg till katolska kyrkan från 1600-talet och fram till vår tid

Projekt: Forskning

Beskrivning

Varför kallas en upptagning i den katolska kyrkans gemenskap för ”konversion”? Och varför betecknar vi inte – som i frikyrkorna – detta som en ”omvändelse”? Detta är huvudtemat för detta bokprojekt som med fokus på de skandinaviska länderna kommer att behandla fenomenet katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från 1600-talet och fram till vår tid.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/02/012019/12/31

Participants