Vägra döda, vägra värnplikt! - en studie av värnpliktsvägrarfrågan i kultur- och samhällsdebatten och inom fredsrörelsen i Sverige ca 1965-91

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Nyckelord

  • värnpliktsvägran, vapenvägran, fred, värnplikt, icke-våld, civilmotstånd, Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Kristna Fredsrörelsen,Vapenvägrarnas riksorganisation, Vapenvägrarnas Centralorganisation,Vapenfriföreningen, Vapenvägrarförbundet, fredsrörelsen

Beskrivning

Värnplikten återupprättades i fredstid 1 juli 2017 efter att ha varit avskaffad sedan 2010. Med värnpliktens återinförande har även frågan om värnpliktsvägran aktualiserats. Att vägra värnplikt blev i vår samtidshistoria för många unga män en första inskolning i hur samhället fungerar och ett tillfälle till reflektion och diskussion kring samhällsvägval, våld och icke-våld samt etiska och politiska frågeställningar, en inskolning i ett vuxenblivande. Värnplikt och värnpliktsvägran kunde väcka heta känslor och leda till intensiva diskussioner bland de unga män som kallades till mönstring och den närmaste omgivningen.
Syftet med studien är att studera och analysera diskussion och debatt kring värnpliktsvägrarfrågan i Sverige genom ett antal nedslag i aktuellt material under perioden 1965-91. Kring 1965 aktualiserades frågan, dels blev det ett tema för kulturdebatten, dels började allt fler söka vapenfri tjänst och totalvägra.
Frågeställningarna lyder: Vilka argument använde sig debattörerna av i värnpliktsvägrarfrågan under perioden 1965-1991? Vilka ideologiska ståndpunkter kom till uttryck i debatten? Vilka organisationer engagerade sig i frågan? Mitt material omfattar debattmaterial i form av monografier och antologier, som täcker både pro et contra i debatten om värnpliktsvägran samt den relativt sparsmakade forskning som berört frågan tidigare.
Kort titelVägra döda! Vägra värnplikt!
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/052020/10/02

Participants