Värderelationer

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

Avhandlingen fokuserar på ojämförbarhet med avseende på värde. Jag avser att förklara varför det ibland kan vara svårt att jämföra vissa objekt. I min avhandling argumenterar jag för att det är språklig vaghet som ger upphov till ojämförbarhet. Jag diskuterar även andra saker så som: huruvida "bättre än" en transitiv relation, om det finns mer relationer än "bättre än", "sämre än" och "lika bra", samt strukturen på våra värderelationer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/09/012017/01/01

Participants