Värdering av ekosystemtjänster i jordbruket - en väg mot effektivt beslutsfattande

Projekt: Forskning

Beskrivning

Målet med projektet är att visa hur värdet på ekosystemtjänster och naturkapital kan användas för att göra väl grundade beslut, i form av en fallstudie i Skåne, Sverige. Vi kommer att göra verktyg som underlag för beslut om jordbrukspolicy, för att utveckla markanvändning samt integrera värdet av ekosystemtjänster i lantbrukares produktionsbeslut, vilka är nödvändiga för att möta en ökad efterfrågan av jordbruksprodukter samtidigt som de svenska miljömålen ska uppnås.
Kort titelVESA
AkronymVESA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012016/12/31

Participants