Värde(n) i välfärdsstaten Diskurser och mångdimensionellt värdeskapande i regeringens verksamhetsberättelser för bolag med statligt ägande 1965–2016

Projekt: Forskning

Beskrivning

För att studera värdeskapande kommer två metoder att kombineras. För det första görs korpusanalyser för att ge överblick över ett omfattande material. Centrala värdeskapande ord och fraser undersöks systematiskt. Ordens frekvenser, kollokationer och placering i texterna undersöks i korpusanalysen som gör det möjligt att identifiera områden för fördjupade analyser.
För det andra görs diskursanalyser av vilka värden som förekommer, hur värdeuttryck accentueras och motiveras, hur argumentation byggs upp, vilka röster som hörs, vilka textstrukturer som används och hur samband och sammanhang skapas. Tanken är att analysen dels synliggör politiska strömningar och regeringens prioriteringar, dels blottlägger när och hur viktiga förändringar sker.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/09/012019/06/30

Participants