Variation i genuskongruens i modern svenska

Projekt: Forskning

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Beskrivning

Målet med det här projektet är att försöka utröna om talare av svenska använder sig av ett eller två system för genuskongruens när de processar språket. Inom forskningen finns det två synsätt på vad som krävs för att etablera genuskongruens, en är att det endast finns ett kongruenssystem och att det är semantiskt. Det andra synsättet hävdar att det finns två kongruenssystem: ett semantiskt och ett syntaktiskt.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/07/012021/06/30

Participants