Vega Plus

Projekt: Forskning

Beskrivning

Projektet syftade till att, med bistånd av forskarassistenter, fortsätta arbetet med transkription av inspelningar gjorda inom det föregående projektet ”Verbsyntax i gulfarabiska dialekter” (VEGA). Inom VEGA insamlades under åren 2005 - 2010 en databas bestående av 32 timmar inspelat tal från 25 olika städer och byar i gulfländerna. Inom ramen för VEGA transkriberades ca 12 av de 32 timmarna inspelat material.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012013/12/31

Participants