Verbsyntax i gulfarabiska dialekter (VEGA)

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Det finns många språk och språkliga varianter vars grammatik inte finns beskriven, bland dem flera arabiska talspråksdialekter. Projektet VEGA undersöker och beskriver verbets syntax - särskilt markörer för tempus, modus och aspekt - i den arabiska som talas i södra Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, östra Saudiarabien, Oman och Förenade Arabemiraten. För ändamålet används en stor inspelad databas.

Gulfarabiska är ett samlingsnamn för de arabiska dialekter som talas i södra Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, östra Saudiarabien, Oman och Förenade Arabemiraten. De talade varianterna av arabiska skiljer sig kraftigt såväl från varandra som från skriftspråket. Skriftspråkets grammatik är väl beskriven men många dialekter, och kanske i synnerhet de gulfarabiska, har bara varit föremål för fragmentariska studier.

Projektet VEGA studerar hur olika verbformer används i gulfarabiskan. Med hjälp av informanter har en databas av inspelade berättelser samlats in för att analyseras ur ett syntaktiskt perspektiv. Särskilt intresse ägnas dialektgruppens metoder för att uttrycka tempus/modus/aspekt. De frågor som ställs är: Vad avgör valet av verbform? I vilka satstyper används finita (böjda) verb och i vilka används infinita former (particip, masdar). Hur signalerar gulfarabiskan distinktioner som dåtid/nutid/framtid; skillnaden mellan en önskan och ett konstaterande av fakta; skillnader mellan upprepad handling, pågående handling, något som görs vanemässigt eller en engångsföreteelse? Finns det ord eller partiklar som har stelnat till oböjliga markörer för någon av dessa distinktioner?

En kartläggning av det gulfarabiska verbets syntax är ett första steg på väg mot en fullständig beskrivning av dialekten och i förlängningen en referensgrammatik att utnyttjas av såväl forskare som lärare och språkstudenter. VEGA bidrar också till vidareutvecklingen av läromedel i gulfarabiska.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012011/12/31

Participants