Vibrations in lightweight buildings - Development of numerical models

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Beskrivning

Avhandlingsarbetet avser att studera vibrationer i byggnader med lätt stomme och att utveckla beräkningsmodeller. Numeriska beräkningar kommer att utföras med hjälp av finita elementmetoden och resultaten jämföras med experimentell data. Vidare avses att undersöka olika metoder att reducera modellernas storlek och därmed öka deras beräkningseffektiviteter. Experimentella studier kommer att genomföras för att studera strukturernas dynamiska beteende och för att erhålla indata till beräkningsmodeller.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/07/012016/12/31

Participants