Dygdetik: normativ teori och moralisk praktik

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Under de senaste decennierna har dygdetiken fått växande uppmärksamhet som alternativ till normativa teorier som utilitarism och kantianism, vanligen i form av en ny-aristotelianism där man försöker grunda etiken i föreställningar om den mänskliga naturen. Inom detta projekt undersöks de metodologiska förutsättningarna för denna ansats samt möjligheterna för icke-aristoteliska former av dygdetik.

Under senare år har dygdetiken, en inriktning inom etiskt teoretiserande som fokuserar på karaktärsdragens roll i moralen, vuxit sig stark inom den analytiska moralfilosofin. Som en form av normativ teori är det dock fortfarande en underutvecklad ansats jämfört med kantianismen och utilitarismen. Jag skulle vilja vidareutveckla en del idéer som jag redan skrivit ett par artiklar om till en sammanhängande dygdetisk ansats. Den centrala tankegången, som till viss del utgör ett avsteg från den annars dominerande aristoteliska traditionen (där dygden är medelvägen och båda ytterligheterna är laster), är att det moraliska spektrat löper från det moraliskt usla till det moraliskt förträffliga, med det moraliskt anständiga som en mellanpunkt på denna skala – en punkt som utgörs av det vi kan kräva av varandra och som är den karaktärstyp som sedan spelar roll i bestämmandet av vilka specifika handlingar som är rätt respektive fel. Vidare kommer jag att undersöka relationen mellan dygderna och mänsklig välfärd, relationen mellan principer och omdömesförmåga samt dessutom pröva om dygdetiken, om man förstår den på det vis jag tänkt föreslå, kan användas för att begreppsliggöra vardagsmoralen på ett sätt som bättre kan hantera invändningar mot dess grundläggande struktur än vad det traditionella, pliktetiska sättet klarar. Slutligen diskuteras eventuella implikationer som dydgetiken kan ha för praktiskt hanterande av svåra moraliska frågeställningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012012/12/31

Participants