Nya bilder av människan och världen: data, kunskap, mening

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Forskningsprojektet rör vetenskapens nya visualiseringar av människan och världen, och de kunskapsteoretiska frågeställningar som dessa nya bilder skapar.Utöver bildorienterade discipliner som konst- och filmvetenskap, har en ny orientering mot bilder och visualisering varit betydelsefull inom naturvetenskap och medicin
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants