Visualising human rights in Thai history

Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Nyckelord

  • Thailand, Mänskliga rättigheter, fotografi, nationalism

Beskrivning

Mitt avhandlingsarbete går under titeln "Visualising human rights in Thai history" och handlar om de ramar som nationalistisk ideologi och praktik konstruerar för medborgares möjlighet att göra rättighetsanspråk. Thailand tjänar som fallstudie för hur konflikter kring stora politiska frågor såsom demokrati, frihet och utveckling är delar i en nationell berättelse om gemenskap och enighet. I detta nationalistiska projekt konstrueras förutsättningarna för politiskt aktörskap: relationen mellan medborgare och statsmakt. Jag använder mig av fotografier i publikationer från 1970-talet till idag för att spåra uttryck för krav på mänskliga rättigheter i Thailand och hur dessa skrivits in i historien.
Projektet tar itu med frågor om statligt våld, nationalism, motstånd, sociala rörelser och mänskliga rättigheter.

Populärvetenskaplig beskrivning

Jag undersöker hur sociala och politiska rörelser skrivit in mänskliga rättigheter i Thailands historia. Genom att studera fotografi från våldsamma konfrontationer mellan stat och medborgare med början i 1970-talet spårar jag mänskliga rättigheter i relation till en nationalistisk historieskrivning som förnekat statligt våld och övergrepp.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/08/312018/12/30

Participants

Relaterad forskningsoutput

Karin Hongsaton Zackari, 2019 dec, I : The Trans Asia Photography Review. 10, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Karin Zackari, 2016, State Terror, State Violence: Global Perspectives. Koch, B. (red.). Springer, s. 71-92

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (4)