Krigets kvarlevor. Kropp och vittnesbörd i nittonhundratalets mediehistoria

Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta nätverksprojekt fokuserar några av 1900-talets meningsskapande berättelser om död och kroppsligt lidande genom studier av olika genrer, såväl fiktion som journalistik och sakprosa, och olika medier såsom tidningar, film och radio. I samarbetet ingår forskare från en rad olika ämnesområden: journalistik, mediehistoria, retorik, litteraturvetenskap, filmvetenskap, historia samt mänskliga rättighetsstudier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012016/12/31

Participants

Related projects

Marie Cronqvist, Lina Sturfelt, Sara Kärrholm, Sofi Qvarnström, Åsa Bergström, Katarina Bernhardsson, Maria Småberg & Ulrika Holgersson

Erik Philip-Sörensens stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning

2016/01/01 → …

Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning

Visa alla (1)

Relaterad forskningsoutput

Lina Sturfelt, 2018 maj 1, War remains: Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Sturfelt, L. & M. C. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 53-85

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Marie Cronqvist & Lina Sturfelt, 2018 maj, War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Lund: Nordic Academic Press, s. 8-27

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Marie Cronqvist, 2018 maj, War remains. Mediations of suffering and death in the era of the world wars. Cronqvist, M. & Sturfelt, L. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 137-155

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (6)

Relaterade aktiviteter

Cronqvist, M. (organisatör), Sturfelt, L. (organisatör)
2019 okt 252019 okt 26

Aktivitet: Deltagit i eller arrangerat evenemangArrangerat workshop/ seminarium/ kurs

Cronqvist, M. (Inbjuden talare), Sturfelt, L. (Inbjuden talare)
2019 maj 28

Aktivitet: Föredrag eller presentationFöreläsning/debatt/seminarium för allmänheten

Visa alla (2)