"We are in the Congo Now"

Projekt: Avhandling

Populärvetenskaplig beskrivning

1960 sände Sverige på FN:s begäran en bataljon frivilliga soldater till att ingå i den fredsbevarande operationen i Kongo. Den och de efterföljande bataljonerna skulle bli kvar till 1964 och kom att bli involverade i hårda strider i och omkring provinshuvudstaden Elisabetville, främst under hösten och vintern 1961.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/09/012012/12/31

Participants