Islamisk retorikhistoria mellan öst och väst / What is 'Arab Islamic Rhetoric'?

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftade till att färdigställa en artikel om begreppet arabisk-islamisk retorik, med fokus på begreppsbildningen inom forskningsområdet samt de idéhistoriska förbindelserna mellan den arabiskspråkiga islamiska retoriken och den västerländska retoriktraditionen mot bakgrund av antikens retorik. Arbetet publicerade sedermera i International Journal of Middle East Studies (2005).

Syftet med projektet var att färdigställa en artikel om traditioner inom islam som motsvarar det västerländska ordet retorik ('ilm al-balagha samt fann al-khataba). Den färdiga artikeln publicerades i tidskriften International Journal of Middle East Studies (2005). I denna identifierar jag problem i tidigare forskning i ämnet och formulerar nya frågeställningar som kan ligga grund för vidare forskningsinsatser på området.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2002/01/012003/12/31

Participants

  • Halldén, Philip (PI)