Agenter som försvinner: morfo-syntax, semantik och informationsstruktur hos passiva, mediala och opersonliga aktiva konstruktioner

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

I det här projektet undersöker vi gränsdragningen mellan passiva och opersonliga meningar i finska och svenska med hjälp av experimentell syntax och Magnitude Estimation. Vilka egenskaper måste en mening ha för att den ska klassas som passiv? När tolkas den som en opersonlig konstruktion? Hur välformade upplevs dessa meningar av modersmålstalare?

Trots att fenomenet ’passiv’ undersökts i många språk och teoretiska ramverk är det inte klart vilka typer av konstruktioner skall räknas till denna grupp. Det är till exempel i många fall svårt att dra gränsen mellan passiva meningar och andra meningar som på olika vis liknar dessa, t ex vissa opersonliga och mediala konstruktioner. Det händer därför att samma typ av konstruktion klassas som passiv av en författare men inte av en annan. Det här projektet har som ett av sina mål att identifiera vilka egenskaper som krävs för att en mening skall kunna kallas passiv. Utifrån dessa egenskaper tittar vi på svårklassificerade meningar och undersöker hur de ska analyseras: ska de räknas som passiva eller inte? Perifrastiska passiver är ett exempel på sådana problematiska fall eftersom de i många språk är identiska med adjektiviska kopula-konstruktioner. I vissa språk har man tagit det som ett argument för att språket saknar en perifrastisk passiv. Vi undersöker om det är en rimlig analys. Projektet tittar också på data med hjälp av den experimentella metoden Magnitude Estimation. Med denna metod kan man mäta hur talare upplever meningar, dvs hur välformade de upplevs i relation till andra meningar. Detta är intressant inte minst de fall där man från ett preskriptivt håll klassat en meningstyp som ogrammatisk, vilket är fallet med vissa av de svårklassificerade meningarna vi undersöker i projektet. Upplevs dessa meningar som mindre välformade än typiska aktiva och passiva meningar?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31

Participants

Relaterad forskningsoutput

Heinat, F. & Satu Manninen, 2013, Proceedings of the 24th Conference of Scandinavian Linguistics. Publications of the University of Eastern Finland: Reports and Studies in Education, Humanities and Theology.. Tirkkonen, J-M. & Anttikoski, E. (red.). University of Eastern Finland Press, s. 59-77

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Heinat, F. & Satu Manninen, 2013, Non-canonical passives. Alexiadou, A. & Schäfer, F. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 213-233

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Satu Manninen, 2013, Approaches to Hungarian: Papers from the 2011 Lund Conference. Brandtler, J., Molnar, V. & Platzack, C. (red.). John Benjamins Publishing Company

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (11)