Kvinnors brev

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

Har kvinnor ett särskilt språk, en särskild kultur? I projektet har hypotesen om ett särskilt kvinnligt språk prövats, på så sätt att kvinnors och mäns brev (1 500 brev) från medeltid och 1700-talet och på olika språk (latin, tyska, franska, svenska och engelska) analyserats språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt, och jämförts (breven från kvinnor till kvinnor, från män till kvinnor osv).

I projektet Kvinnors brev, http://kvinnorsbrev.litt.lu.se, har hypotesen om ett särskilt kvinnligt språk och därmed om en särskild kvinnlig kultur, prövats, på så sätt att kvinnors och mäns brev (1 500 brev) från medeltid och 1700-talet och på olika språk (latin, tyska, franska, svenska och engelska) analyserats språkvetenskapligt och litteraturvetenskapligt. Den språkvetenskapliga analysen syftar till en beskrivning av stilen. Den litteraturvetenskapliga analysen har undersökt brevens tematik. De olika brevkorpusarna inom de olika språken (kvinnor till kvinnor, kvinnor till män, män till kvinnor, män till män) har så jämförts med avseende på stil (retoriska och syntaktiska drag) och innehåll (ämnen). I monografin Women's language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800 (2012, Nordic Academic Press) presenteras resultaten. Två avhandlingar i litteraturvetenskap har lagts fram inom projektets ram, Marie Löwendahls Allrakäraste och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal, och Jon Helgasons Hjärtats skrifter. Brevväxlingen mellan Anna Louise Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim, båda 2007. De deltagande forskarna var och är docent Hedda Gunneng, Högskolan Gotland, docent Börje Westlund, emeriterad, fil. dr. Marie Löwendahl, Linköping, docent Elisabet Hammar, emeriterad, fil.dr Jon Helgason, Lund, fil. dr Lena Olsson, Lund.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012008/12/31

Participants

  • Olsson, Lena (Forskare)
  • Eva Haettner Aurelius - Litteraturvetenskap (PI)
  • Helgason, Jon (Forskare)
  • Gunneng, Hedda - Gotland University College (Forskare)
  • Hammar, Elisabet (Forskare)
  • Löwendahl, Marie - Linköping University (Forskare)
  • Westlund, Börje (Forskare)

Relaterad forskningsoutput

Helgason, J., 2012, Women's Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800. Haettner Aurelius, E., Gunneng, H. & Helgason, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 103-121

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Eva Haettner Aurelius, Gunneng, H. & Helgason, J., 2012, Women's Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800. Haettner Aurelius, E., Gunneng, H. & Helgasaon, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 7-13

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Helgason, J., 2012, Wallstein Verlag, Göttingen. 325 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (8)