Kvinnors brev

Projekt: Forskning

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Theoretical foundation

  Eva Haettner Aurelius, 2012, Women's language. An Analysis of Style and Expression in Letters befor 1800.. Haettner Aurelius, E., Gunneng, H. & Helgason, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 15-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Introduction

  Eva Haettner Aurelius, Gunneng, H. & Helgason, J., 2012, Women's Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800. Haettner Aurelius, E., Gunneng, H. & Helgasaon, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 7-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Women's Language : An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800

  Eva Haettner Aurelius (red.), Gunneng, H. (red.) & Helgason, J. (red.), 2012, Nordic Academic Press. 260 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Helgason, J., 2007, Comparative Literature. 330 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Naturlighet, litterärt värde och kanon. Anna Louisa Karsch – ett 1700-talsexempel

  Helgason, J., 2006, Litteraturens värde – Der Wert der Literatur: Konferens i Stockholm 26-28 november 2004, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien: Konferenser 62. Hættner Aurelius, E., Wischmann, A. & Heitmann, A. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. 62. s. 129-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 6. German letters in the eighteenth century

  Helgason, J., 2012, Women's Language. An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800. Haettner Aurelius, E., Gunneng, H. & Helgason, J. (red.). Nordic Academic Press, s. 103-121

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Min allrabästa och ömmaste vän! Kvinnors brevskrivning under svenskt 1700-tal

  Löwendahl, M., 2007, Makadam förlag. 368 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)