Corpus Écrit de Français Langue Étrangère

Projekt: Forskning

Populärvetenskaplig beskrivning

CEFLE-korpusen innehåller texter skrivna på franska av svenska gymnasieelever samt en fransk kontrollgrupp i jämförbar ålder. Målet med projektet är att publicera dessa texter och göra dem sökbara för lärare i franska och för forskare som intresserar sig för andraspråksinlärning av franska. Projektets websida ger tillgång till elevernas texter och till en sökmotor för grammatisk analys.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31

Participants