Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Serine- and Arginine-rich Proteins 55 and 75 (SRp55 and SRp75) Induce Production of HIV-1 vpr mRNA by Inhibiting the 5 '-Splice Site of Exon 3

  Tranell, A., Eva Maria Fenyö & Schwartz, S., 2010, I : Journal of Biological Chemistry. 285, 41, s. 31537-31547

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. Regulations against abusive pricing. A comparison of EU, US, and Vietnamese laws and an application of its results to Vietnam

  Tran Hoang, N., 2011, The Faculty of Law, Lund University.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Perlecan heparan sulfate is required for the inhibition of smooth muscle cell proliferation by all-trans-retinoic acid

  Karin Tran-Lundmark, Tannenberg, P., Rauch, B. H., Ekstrand, J., Tran, P. K., Hedin, U. & Kinsella, M. G., 2015 feb 1, I : Journal of Cellular Physiology. 230, 2, s. 482-487

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Heparan sulfate in perlecan promotes mouse atherosclerosis: Roles in lipid permeability, lipid retention, and smooth muscle cell proliferation

  Karin Tran-Lundmark, Tran, P. K., Paulsson-Berne, G., Fridén, V., Soininen, R., Tryggvason, K., Wight, T. N., Kinsella, M. G., Borén, J. & Hedin, U., 2008 jul 3, I : Circulation Research. 103, 1, s. 43-52 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Click Reaction Synthesis and Photophysical Studies of Dendritic Metalloporphyrins

  Tran Nguyen, N., Hofkens, J., Ivan Scheblykin, Kruk, M. & Dehaen, W., 2014, I : European Journal of Organic Chemistry. 2014, 8, s. 1766-1777

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Porphyrin Core Dendrimers with Ether-Linked Carbazole Dendrons: Dual Luminescence of Core and Conformational Flexibility of Dendritic Shell

  Tran Nguyen, N., Coutico-Gonzalez, E., Hofkens, J., Ivan Scheblykin, Dehaen, W. & Kruk, M., 2014, I : Macroheterocycles. 7, 3, s. 240-248

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Different Methods for Quark/Gluon Jet Classification on Real Data from the DELPHI detector

  Tranströmer, G., 1999, Department of Elementary Particle Physics, Lund University. 156 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 8. In-situ mineralization of chlorinated phenols by pelagic bacteria in lakes of differing humic content

  Tranvik, L., Larsson, P., Okla, L. & Olof Regnell, 1991, I : Environmental Toxicology and Chemistry. 10, 2, s. 195-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Bed material deposition in cyclones of wood fuel fired circulating fluidized beds (CFBs);

  Tranvik, AC., Öhman, M. & Mehri Sanati, 2007, I : Energy and Fuels. 21, 1, s. 104-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. An experimental study of the dose response of polymer gel dosimeters imaged with x-ray computed tomography

  Trapp, J. V., Sven Bäck, Lepage, M., Michael, G. & Baldock, C., 2001, I : Physics in Medicine and Biology. 46, 11, s. 2939-2951

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Refugee resettlement via machine learning and integer optimization

  Trapp, A. C., Teytelboym, A., Ahani, N. & Tommy Andersson, 2018, OR60: The OR Society Annual Conference. Kheiri, A. (red.). OR Society, s. 21-26 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 12. Placement Optimization in Refugee Resettlement

  Trapp, A. C., Teytelboym, A., Martinello, A., Tommy Andersson & Ahani, N., 2018, 36 s. (Working Papers; nr. 2018:23).

  Forskningsoutput: Working paper

 13. Improvement of direct bioelectrocatalysis by cellobiose dehydrogenase on screen printed graphite electrodes using polyaniline modification

  Trashin, S. A., Haltrich, D., Ludwig, R., Lo Gorton & Karyakin, A. A., 2009, I : Bioelectrochemistry. 76, 1-2, s. 87-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Narkotikapolitik och brottskontroll

  Träskman, P. O., 2003, Forskare om narkotikapolitiken. Tham, H. (red.). Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Vol. 1. s. 21-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. En Herrens tjänare, eller några Herrens tjänare? : om rättsvetenskaplig forskning i den juridiska praktikens tjänst

  Träskman, P. O., 2002, I : Svensk Juristtidning. 3, s. 333-343

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Brottsligheten och dess bekämpande - en reflektion om verkliga hot och hotbilder

  Träskman, P. O., 2007, I : Svensk Juristtidning. 1, s. 101-121

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Strafflagen för Europeiska Unionen - fakta och fiktion

  Träskman, P. O., 2002, I : Svensk Juristtidning. 4, s. 345-362

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Påföljd, proportionalitet och prioritering av samhällsstraff

  Träskman, P. O., 2003, I : Svensk Juristtidning. 2, s. 173-194

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Äppel eller päron? Om de straffrättsliga jurisdiktionsreglernas riktiga hemvist

  Träskman, P. O., 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 268. s. 467-482

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och terrorism - hänger de samman?

  Träskman, P. O., 2012, I : Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 336-354

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Svensk miljöstraffrätt - bister men näbblös hök

  Träskman, P. O., 2013, I : Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 245-256

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Anm. av Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat

  Träskman, P. O., 2006, I : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja. s. 481-497

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Kommentar till Janne Flyghed

  Träskman, P. O., 2013, I : Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. s. 160-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 24. Narkotikabrotten och kontrollen av bruket av narkotika genom straffrättsliga medel

  Träskman, P. O., 2011, Narkotika. Om problem och politik. Norstedts Juridik AB, s. 43-72

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. För att förändra världen gick vi ut - men vad tror du att det hände sen?

  Träskman, P. O., 2012, Vänbok till Sten Heckscher. Iustus förlag, s. 309-324

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. In dubio, pro Dania: några reflexioner över dansk straffrättslig jurisdiktion

  Träskman, P. O., 2008, Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 563-590

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Vad kan vi återbruka i kriminalvetenskaperna av svunna tiders straffrätt?

  Träskman, P. O., 2002, Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : The Olin Foundation for Legal History 50 years : an international symposium in Stockholm, November 19-21, 1997. Modéer, K. Å. (red.). Institutet för rättshistorisk forskning, s. 97-106 331 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 28. Brottsoffret och brottmålsrättegången

  Träskman, P. O., 2011, Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik AB, s. 299-310

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Narkotikastraffrätten

  Träskman, P. O., 2012, Norstedts Juridik AB. 266 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. En straffrättsprofessors bekännelse: "Det var nog Olga Barcowa som förförde mig"

  Träskman, P. O., 2011, Efter nio terminer. Juristförlaget i Lund, s. 95-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. HIV-smitta, sexuella handlingar och kriminalitet

  Träskman, P. O., 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, s. 413-428

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Sexuallagstiftning förr och nu

  Träskman, P. O., 2010, Sexologi. Liber, s. 175-185

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Sexuella och andra (farliga) förbindelser

  Träskman, P. O., 2009, Festskrift till Suzanne Wennberg. Norstedts Juridik AB, s. 283-410

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Finns det inte längre någon negerkung?

  Träskman, P. O., 2009, Den berusade båten: en vänbok till Sune Sunesson. LundArkiv, s. 161-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Våld och kvinnor. Reflektioner kring straffmätning och straffnivå

  Träskman, P. O., 2006, Väkivalta: seuraamukset ja haavoittuvuus (Violence: sanctions and vulnerability); Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (red.). Talentum, s. 587-608

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Brottsbalken: En kommentar. Del 1. Brotten mot person, förmögenhetsbrotten m.m.

  Träskman, P. O., Holmqvist, L., Leijonhufvud, M. & Weennberg, S., 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Brottsbalken. En kommentra. Del II Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Träskman, P. O., Holmqvist, L., Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2010, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Anm. av Kimpimäki, Minna: Universaaliperiaate kansainvälisessä rikosoikeudessa

  Träskman, P. O., 2006, I : Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 264. s. 886-897

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. Att undervisa och att lära – Vad lär man genom undervisning?

  Träskman, P. O., 2009, I lärandets tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, s. 215-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Har det gått mus i kvinnofriden?

  Träskman, P. O., 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A., Sitte-Durling, C., Zila, J. & Wennberg, S. (red.). Norstedts Juridik AB, s. 315-336

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. The dragon's egg. Drugs-related crime control

  Träskman, P. O., 2012, Nordic criminology in fifty years. Scandinavian Research Council for Criminology, s. 119-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Lainvalmistelu Pohjoismaissa - esimerkkinä seksipalvelun oston kriminalisointi.

  Träskman, P. O., 2013, Suomalainen kriminaalipolitiikka - näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Juhlajulkaisu Tapio Lappi-Seppälälle. Forum Iuris, University of Helsinki, s. 144-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Finsk, svensk och nordisk straffrätt - och den europeiska - några reflektioner

  Träskman, P. O., 2012, Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Turun Yliopisto, s. 257-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. "1968" och därefter

  Träskman, P. O., 2010, 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanum Press, s. 125-138

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Kommentaren till 2, 3 och 4 kap.

  Träskman, P. O., 2007, Brottsbalken: en kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m.. Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P. O. & Wennberg, S. (red.). Norstedts Juridik AB, Vol. 5.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Brottsbalken: En kommentar. Del 2 : Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Träskman, P. O., Holmqvist, L., Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Brottsbalken. En kommentar. Del I. Brrotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  Träskman, P. O., Holmqvist, L., Leijonhufvud, M. & Wennberg, S., 2010, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. The dragon's egg: drugs-related crime control

  Träskman, P. O., 2005, Crime and justice in Scandinavia. Bondeson, U. V. (red.). Thomson, s. 293-314

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Purchase of a sexual service - A lawful delight or an offence? A study of criminal legislation in the Nordic countries

  Träskman, P. O., 2009, Scandinavian Studies in Law. Volume 54. Criminal law. Stockholm Institute for Scandinavian Law, s. 289-304

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Kommentaren till 19 och 22 kap.

  Träskman, P. O., 2007, Brottsbalken: en kommentar. Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m. m.. Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P. O. & Wennberg, S. (red.). Norstedts Juridik AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk