Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. The New DSM-5 Impairment Criterion: A Challenge to Early Autism Spectrum Disorder Diagnosis?

  Eric Zander & Sven Bölte, 2015 nov, I : Journal of Autism and Developmental Disorders. 45, 11, s. 3634-43 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. WISC-III index score profiles of 520 Swedish children with pervasive developmental disorders

  Eric Zander & Sven Olof Dahlgren, 2010 jun, I : Psychological Assessment. 22, 2, s. 213-22 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Film och historia i klassrummet

  Ulf Zander, 2019 jun, Historisk Tidskrift, 139, 2, s. 354-360 7 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Claus Schenk Graf von Stauffenberg: från landsförrädare till demokratisk förkämpe

  Ulf Zander, 2019 jun, Förrädare!: att vinna krig med svek : Quisling, Wennerström, Cambridge Five m fl.. Frankson, A. (red.). Semic, s. 63-78 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. (Review of) Flannery Burke, A Land Apart: The Southwest and the Nation in the Twentieth Century

  Ulf Zander, 2019 maj 29, Journal of Tourism History, 11, 2, s. 208-209 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Kate Bang lyfts fram ur skuggan

  Ulf Zander, 2019 jun, Populär Historia, 28, 7, s. 86-87 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Besvärliga människor på museer

  Ulf Zander, 2019 aug, Populär Historia, 28, 9, s. 67-67 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Krigets närvaro i romaner som skrevs efter att det var slut

  Ulf Zander, 2019 aug, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 7, 4, s. 70-71.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Dumdristighet bakom flygkrasch

  Ulf Zander, 2019 sep, Populär Historia, 28, 10, s. 60-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. I historiens virvlar och strömmar: Om Eva Helen Ulvros som forskare, lärare och popularisator

  Ulf Zander, Klas-Göran Karlsson & Emma Severinsson, 2019 okt, I historiens virvlar: Biografiska betraktelser tillägnade Eva Helen Ulvros. Karlsson, K-G., Severinsson, E. & Zander, U. (red.). Lund: Historiska Media, s. 7-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Har Sverige inga hjältar mer? Sven Lidman och den nationella frågan i unionsupplösningens tidevarv

  Ulf Zander, 2019 okt, I historiens virvlar. Biografiska betraktelser tillägnade Eva Helen Ulvros. Karlsson, K-G., Severinsson, E. & Zander, U. (red.). Historiska Media, s. 237-259

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Nyanserat om omstridd forskare

  Ulf Zander, 2019 okt, Populär Historia, 28, 11, s. 64-65 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 13. The Memory of the Holocaust in Sweden

  Ulf Zander, 2019 okt 26, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 14. Historiska arvedelar

  Ulf Zander, 2019 dec, Ordkonst : Akademiska föreningens litterära tidskrift, 3-4, s. 119-123 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Historiens mångfald – reflexioner kring nutida historiebruk

  Ulf Zander, 2020 feb, Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 144, 1, s. 9-18 10 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Holocaust Memory and Representation in Sweden

  Ulf Zander, 2020, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 17. Outsider, Bystander, Insider. The Second World War, the Holocaust and Uses of the Past in Sweden

  Ulf Zander, 2020 apr 15, Holocaust Remembrance and Representation. : Documentation from a Research Conference, SOU 2020:21. Kvist Geverts, K. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, s. 179-187 9 s. (Statens offentliga utredningar; vol. 2020, nr. 21).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 18. Glorifierade gangstrar problem som går igen

  Ulf Zander, 2020 apr 21, Svenska Dagbladet, - Under strecket, s. 18-18 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Recension av Svante Nordin, Sveriges moderna historia. Fem politiska projekt 1809‒2019

  Ulf Zander, 2020 apr, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 78, s. 191-192 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 20. USA lämnar sitt ledarskap

  Ulf Zander, 2020 apr, Europa: 75 år av ständig förändring. Oredsson, S. & Schmidt, O. (red.). Stockholm: Ekerlids Förlag, s. 356-362 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. En strimma av ljus. Om Polen och förintelsen i Agnieszka Hollands film Mörkret (2011)

  Ulf Zander, 2020 apr, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2020, s. 126-137 12 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. En folkmördares vittnesmål

  Ulf Zander, 2020 maj, Populär Historia, 29, 6, s. 66-66.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Bensin och spioner i Stalins tjänst

  Ulf Zander, 2020 jun, Populär Historia, 29, 6, s. 66-67 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 24. Skåda framtiden i ett ännu okänt förflutet

  Ulf Zander, 2020 jul 7, Svenska Dagbladet, s. 18-18 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. Uppförda, hyllade, hatade, störtade, rehabiliterade: kejserliga monument i Finland från 1800-talet till våra dagar

  Ulf Zander, 2020 jul 15, ICO Iconographisk Post, 49, 1/2, s. 88-98 11 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Arkitektur och monument i maktens tjänst

  Ulf Zander, 2020 aug, Respons, 9, 4, s. 37-39 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 27. Historiska fiktioner: En antologi om film, tv och historia

  Ulf Zander, Elisabet Björklund (red.) & Tommy Gustafsson (red.), 2020 aug, Carlsson Bokförlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 28. Film och historia: exemplet Erik Hedling

  Ulf Zander, Elisabet Björklund & Tommy Gustafsson, 2020 aug, Historiska fiktioner: En antologi om film, tv och historia. Björklund, E., Gustafsson, T. & Zander, U. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 9-23 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. ”Remember the Alamo!”: Slaget, platsen, filmerna

  Ulf Zander, 2020 aug, Historiska fiktioner: En antologi om film, tv och historia. Björklund, E., Gustafsson, T. & Zander, U. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 157-180 23 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Kulturrevolution i München 1918

  Ulf Zander, 2020 sep, Populär Historia, 29, 10, s. 68.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Mordet på Kennedy var en brytpunkt

  Ulf Zander, 2020 okt, Populär Historia, 29, 10, s. 68-68.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 32. Historiskt grundade orättvisor i Sverige

  Ulf Zander, 2020 nov, Populär Historia, 29, 12, s. 68-68 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Tema: Det exceptionella Amerika – dåtid/nutid

  Ulf Zander (Gästred.), 2020 okt 27, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, 172 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 34. Inledning: amerikansk exceptionalism – då och nu

  Ulf Zander, 2020 okt, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, s. 5-12 8 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Give me history or give me death! Politik och historiebruk i USA

  Ulf Zander, 2020 okt, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 122, 5, s. 13-41 29 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner. En rättssociologisk studie.

  Lars Zanderin, 2004, 336 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. EBF1 is essential for B-Lineage priming and establishment of a transcription factor network in common lymphoid progenitors

  Sasan Zandi, Robert Månsson, Panagiotis Tsapogas, Jenny Zetterblad, David Bryder & Mikael Sigvardsson, 2008, I : Journal of Immunology. 181, 5, s. 3364-3372

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Load and lock: the molecular mechanisms of B-lymphocyte commitment.

  Sasan Zandi, David Bryder & Mikael Sigvardsson, 2010, I : Immunological Reviews. 238, 1, s. 47-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. An extremely young massive clump forming by gravitational collapse in a primordial galaxy

  A. Zanella, E. Daddi, E. Le Floc'h, F. Bournaud, R. Gobat, F. Valentino, V. Strazzullo, A. Cibinel, M. Onodera, V. Perret, F. Renaud & C. Vignali, 2015 maj 1, I : Human Nature. 521, 7550, s. 54-56 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Large displacement 3D scene flow with occlusion reasoning

  Andrei Zanfir & Cristian Sminchisescu, 2016 feb 17, Proceedings - 2015 IEEE International Conference on Computer Vision, ICCV 2015. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Vol. 11-18-December-2015. s. 4417-4425 9 s. 7410859

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 41. Spatio-temporal attention models for grounded video captioning

  Mihai Zanfir, Elisabeta Marinoiu & Cristian Sminchisescu, 2017, Computer Vision - 13th Asian Conference on Computer Vision, ACCV 2016, Revised Selected Papers. Springer, Vol. 10114 LNCS. s. 104-119 16 s. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); vol. 10114 LNCS).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Deep Learning of Graph Matching

  Andrei Zanfir & Cristian Sminchisescu, 2018 dec 17, Proceedings - 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2018. IEEE Computer Society, s. 2684-2693 10 s. 8578382

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 43. Deep network for the integrated 3D sensing of multiple people in natural images

  Andrei Zanfir, Elisabeta Marinoiu, Mihai Zanfir, Alin Ionut Popa & Cristian Sminchisescu, 2018, Advances in Neural Information Processing Systems 31 (NIPS 2018). Vol. 2018-December. s. 8410-8419 10 s. (Advances in Neural Information Processing Systems).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 44. Structural and electric-optical properties of zinc phthalocyanine evaporated thin films: Temperature and thickness effects

  Antonio A. Zanfolim, Diogo Volpati, Clarissa A. Olivati, Aldo E. Job & Carlos J.L. Constantino, 2010 jul 22, I : Journal of Physical Chemistry C. 114, 28, s. 12290-12299 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Effects of duration of type 2 diabetes mellitus on insulin secretion.

  F Zangeneh, P S Arora, P J Dyck, L Bekris, Åke Lernmark, S J Achenbach, A L Oberg & R A Rizza, 2006, I : Endocrine Practice. 12, 4, s. 388-393

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Strain distribution in the proximal human femur during in vitro simulated sideways fall

  Lorenzo Zani, Paolo Erani, Lorenzo Grassi, Fulvia Taddei & Luca Cristofolini, 2015, I : Journal of Biomechanics. 48, 10, s. 2130-2143

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. A new paradigm for the in vitro simulation of sideways fall loading of the proximal femur

  Lorenzo Zani, Luca Cristofolini, Mateusz Maria Juszczyk, Lorenzo Grassi & Marco Viceconti, 2014, I : Journal of Mechanics in Medicine and Biology. 14, 01

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Long-term renal outcome in children with OCRL mutations: Retrospective analysis of a large international cohort

  Marcin Zaniew, Arend Bökenkamp, Marcin Kołbuc, Claudio La Scola, Federico Baronio, Anna Niemirska, Maria Szczepańska, Julia Bürger, Angela La Manna, Monika Miklaszewska, Anna Rogowska-Kalisz, Jutta Gellermann, Argyroula Zampetoglou, Anna Wasilewska, Magdalena Roszak, Jerzy Moczko, Aleksandra Krzemień, Dariusz Runowski, Grzegorz Siteń, Iga Załuska-Leśniewska & 22 andra, Patrizia Fonduli, Franca Zurrida, Fabio Paglialonga, Zoran Gucev, Dusan Paripovic, Rina Rus, Valerie Said-Conti, Lisa Sartz, Woo Yeong Chung, Se Jin Park, Jung Won Lee, Yong Hoon Park, Yo Han Ahn, Przemysław Sikora, Constantinos J. Stefanidis, Velibor Tasic, Martin Konrad, Franca Anglani, Maria Addis, Hae Il Cheong, Michael Ludwig & Detlef Bockenhauer, 2018 jan 1, I : Nephrology Dialysis Transplantation. 33, 1, s. 85-94 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Measurement of Volatile Radionuclides Production and Release Yields followed by a Post-Irradiation Analysis of a Pb/Bi Filled Ta Target at ISOLDE

  Luca Zanini, U. Koester, J. C. David, Y. Tall, M. Andersson, K. Berg, S. Cormon, M. Fallot, Y. Foucher, H. Franberg, F. Groeschel, A. Guertin, T. Kirchner, S. Leray, E. Manfrin, Etam Noah, H. Ravn, T. Stora, N. Thiolliere & M. Wohlmuther, 2014, I : Nuclear Data Sheets. 119, s. 292-295

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift