Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1983
 2. Coherent Anti-stokes Raman-spectroscopy (CARS) Applied In Combustion Probing

  Marcus Aldén, H Edner & Sune Svanberg, 1983, I : Physica Scripta. Topical Issues. 27, 1, s. 29-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Combining evidence

  Anthony Freeling & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 58-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Computer Aided Control Engineering

  Karl Johan Åström & Ove Berkefelt, 1983, National Swedish Board of Technology, Sweden.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Computer-aided control systems engineering - A tool for more realistic teaching

  Karl Johan Åström & Björn Wittenmark, 1983.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 6. Computer Aided Modeling, Analysis and Design of Control Systems: A Perspective

  Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7251)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Computer Aided Modeling, Analysis and Design of Control Systems: A Perspective

  Karl Johan Åström, 1983, I : IEEE Control Systems Magazine. 3, 2, s. 4-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Computer Control of Fermentations with Biosensors

  Bengt Danielsson, Bo Mattiasson, Carl Fredrik Mandenius, Jan Peter Axelsson & Per Hagander, 1983, I : Annals New York Academy of Sciences. 413, s. 193-196

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. Computer Control of Sucrose Concentration in a Fermentor with Continuous Flow

  Jan Peter Axelsson, Per Hagander, Carl Fredrik Mandenius & Bo Mattiasson, 1983, Modelling and Control of Biotechnical Processes: Proceedings of the First IFAC Workshop, Helsinki, Finland, August 17–19, 1982. Halme, A. (red.). Pergamon, s. 273-282

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Concrete fracture energy tests performed by 9 laboratories according to a draft RILEM recommendation : Report to RILEM TC50-FMC

  Arne Hillerborg, 1983, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 10 s. (Report TVBM; vol. 3015)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Considerations for full Ada implementation on an experimental multiprocessor computer

  Anders Ardö, 1983, Department of Computer Engineering, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Convergence of the T-matrix approach in scattering theory. II

  Gerhard Kristensson, Alexander Ramm & Staffan Ström, 1983, I : Journal of Mathematical Physics. 24, 11, s. 2619-2631

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Convexity of means and growth of certain subharmonic functions in an n-dimensional cone

  Göran Wanby, 1983, I : Arkiv för matematik. 21, 1, s. 29-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Criteria for Temporary Capacity Expansion

  Sven Axsäter & H Jönsson, 1983, I : Material Flow. 1, No 2, s. 121-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Current fire research and design - Particularly in view of mathematical modelling

  Ove Pettersson, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 53 s. (LUTVDG/TVBB--3018--SE; vol. 3018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Cykelvanor i tre svenska tätorter

  Lisa Warsén, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. (3037 / 3000; vol. Bulletin 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Cyklande barns trafiksäkerhet i olika tätortsmiljöer : en studie av metoden för datainsamling och analys

  Lars Leden, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 38 s. (7042 / 7000; vol. 7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Dalby klosters intäktsbok 1530-1531 : Utgiven med inledning och kommentarer

  Knut Knutsson (red.) & Göte Paulsson (red.), 1983, C.W.K. Gleerup. 152 s. (Skånsk senmedeltid och renässans; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 19. Dawid

  Jan-Gunnar Sjölin, 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, s. 11-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. De äldres upplevelser av olika boendemiljöer - innerstad och ytterstad

  Rikard Küller, 1983, Forskare om åldrande och boende. Lidmar-Reinius, K. (red.). Statens råd för byggnadsforskning, s. 68-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Decision making with unreliable probabilities

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : British Journal of Mathematical & Statistical Psychology. 36, 2, s. 240-251

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Decrease in soil microbial activity and biomasses owing to nitrogen amendments

  Bengt Söderström, Erland Bååth & B. Lundgren, 1983, I : Canadian Journal of Microbiology. 29, 11, s. 1500-1506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. De manliga folkpensionärerna i Eslöv: arbete, inkomst och levnadsförhållanden 1945-1977. 1, Förhållandena 1977

  Åke Elmér, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 43 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 4)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige

  Ingemar Norrlid, 1983, 362 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 25. Den kommunala budgetprocessen

  Håkan Magnusson, 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 : en studie i effektiv propaganda

  Imants Alksnis, 1983, 227 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 27. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 28. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Torbjörn Vallinder, 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (red.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 29. Desensitisation as a means of preventing untoward reactions to ionic contrast media

  Carl-David Agardh, B Arner, S Ekholm & E Boijsen, 1983, I : Acta Radiologica Diagnosis. 24, 3, s. 235-239

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Design of Digital Controllers: The Servo Problem

  Björn Wittenmark, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7266)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Detection of factor IX inhibitors by immunoradiometric assay

  R Ljung & Lars Holmberg, 1983, I : Acta Haematologica. 70, 5, s. 307-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Jan-Gunnar Sjölin, 1983, I : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, s. 37-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Devalveringen av den svenska kronan - En marknadsföringsåtgärd?

  Lars Oxelheim, 1983, Bedriftsøkonomen, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Developmental studies of dysphonology in children

  Ulrika Nettelbladt, 1983, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 36. Diagnostisk korionbiopsi vid Lasarettet i Lund

  Björn Gustavii, Alan Chester, H Edvall, S Iosif, Ulf Kristoffersson, L Löfberg, A Mineur & Felix Mitelman, 1983, I : Läkartidningen. 80, 36, s. 3179-3181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Die ärztliche Betreuung von Patienten mit Störungen der Stimmfunktion

  Peter Kitzing, 1983, I : Therapiewoche (Sonderdruck). 33, 26, s. 3675-3680

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Die Behandlung von Störungen der Stimmfunktion

  Peter Kitzing, 1983, I : Folia Phoniatrica. 35, s. 40-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Differentialdiagnostik der Phoniatrie und Pädaudiologie

  Peter Kitzing & I. Reinvang, 1983, I : Forschritte der Neurologie, Psychiatrie. 51, s. 282-293

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Different protein A immunosorbents may have different binding specificity for rat immunoglobulins

  Rune Nilsson, E Myhre, G Kronvall & H O Sjögren, 1983, I : Journal of Immunological Methods. 62, 2, s. 241-245

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Digitalteknik - steg för steg

  Rolf Johannesson, 1983, Studentlitteratur AB. 176 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Distribution of different fiber types in human skeletal muscles: effects of aging studied in whole muscle cross sections

  Jan Lexell, Karin Henriksson-Larsen, Bengt Winblad & Michael Sjöstrom, 1983, I : Muscle and Nerve. 6, 8, s. 588-595

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Distribution of different fibre types in human skeletal muscles. 2. A study of cross-sections of whole m. vastus lateralis

  Jan Lexell, Karin Henriksson-Larsen & Michael Sjöstrom, 1983, I : Acta Physiologica Scandinavica. 117, 1, s. 115-122

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Distribution of different fibre types in human skeletal muscles. I. Method for the preparation and analysis of cross-sections of whole tibialis anterior

  Karin B Henriksson-Larsen, Jan Lexell & Michael Sjöstrom, 1983, I : Histochemical Journal. 15, 2, s. 167-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, s. 22-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 98-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Doppler-Free Laser Spectroscopy Measurements on a Ne Discharge for Determination of 22Ne-20Ne Isotope Shifts

  Christina Belfrage, Peter Grafström, Stefan Kröll & Sune Svanberg, 1983, I : Physica Scripta. 27, 5, s. 357-370

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Dual Control of a Low Order System - Revised Version of TFRT-7244

  Karl Johan Åström & Anders Helmersson, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7249)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Economic Operating Policy and Variations in Production Load

  Sven Axsäter & S.K. Goyal, 1983, I : International Journal of Production Research. 21, No 5, s. 599-605

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift