Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1983
 2. Convergence of the T-matrix approach in scattering theory. II

  Gerhard Kristensson, Alexander Ramm & Staffan Ström, 1983, I: Journal of Mathematical Physics. 24, 11, s. 2619-2631

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Convexity of means and growth of certain subharmonic functions in an n-dimensional cone

  Göran Wanby, 1983, I: Arkiv för matematik. 21, 1, s. 29-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Criteria for Temporary Capacity Expansion

  Sven Axsäter & H Jönsson, 1983, I: Material Flow. 1, No 2, s. 121-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Current fire research and design - Particularly in view of mathematical modelling

  Ove Pettersson, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 53 s. (LUTVDG/TVBB--3018--SE; vol. 3018)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Cykelvanor i tre svenska tätorter

  Lisa Warsén, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. (3037 / 3000; vol. Bulletin 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Cyklande barns trafiksäkerhet i olika tätortsmiljöer : en studie av metoden för datainsamling och analys

  Lars Leden, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 38 s. (7042 / 7000; vol. 7042)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Dalby klosters intäktsbok 1530-1531 : Utgiven med inledning och kommentarer

  Knut Knutsson (red.) & Göte Paulsson (red.), 1983, C.W.K. Gleerup. 152 s. (Skånsk senmedeltid och renässans; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 9. Dawid

  Jan-Gunnar Sjölin, 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, s. 11-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. De äldres upplevelser av olika boendemiljöer - innerstad och ytterstad

  Rikard Küller, 1983, Forskare om åldrande och boende. Lidmar-Reinius, K. (red.). Statens råd för byggnadsforskning, s. 68-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Decision making with unreliable probabilities

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1983, I: British Journal of Mathematical & Statistical Psychology. 36, 2, s. 240-251

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Decrease in soil microbial activity and biomasses owing to nitrogen amendments

  Bengt Söderström, Erland Bååth & B. Lundgren, 1983, I: Canadian Journal of Microbiology. 29, 11, s. 1500-1506

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. De manliga folkpensionärerna i Eslöv: arbete, inkomst och levnadsförhållanden 1945-1977. 1, Förhållandena 1977

  Åke Elmér, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 43 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 4)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring : den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige

  Ingemar Norrlid, 1983, 362 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Den kommunala budgetprocessen

  Håkan Magnusson, 1983, De nya kommunerna : en sammanfattning av Kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökningar. Strömberg, L. & Westerståhl, J. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914 : en studie i effektiv propaganda

  Imants Alksnis, 1983, 227 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 18. De rikssvenska juristerna och den svenska tryckfrihetsjuryn

  Torbjörn Vallinder, 1983, Rätt och politik : inlägg på ett gränsområde (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut ). Anckar, D. (red.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 84.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 19. Desensitisation as a means of preventing untoward reactions to ionic contrast media

  Carl-David Agardh, B Arner, S Ekholm & E Boijsen, 1983, I: Acta Radiologica Diagnosis. 24, 3, s. 235-239

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Design of Digital Controllers: The Servo Problem

  Björn Wittenmark, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7266)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Detection of factor IX inhibitors by immunoradiometric assay

  R Ljung & Lars Holmberg, 1983, I: Acta Haematologica. 70, 5, s. 307-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Jan-Gunnar Sjölin, 1983, I: Artes. 1983 (nionde årgången), 2, s. 37-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Devalveringen av den svenska kronan - En marknadsföringsåtgärd?

  Lars Oxelheim, 1983, Bedriftsøkonomen, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Developmental studies of dysphonology in children

  Ulrika Nettelbladt, 1983, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. Diagnostisk korionbiopsi vid Lasarettet i Lund

  Björn Gustavii, Alan Chester, H Edvall, S Iosif, Ulf Kristoffersson, L Löfberg, A Mineur & Felix Mitelman, 1983, I: Läkartidningen. 80, 36, s. 3179-3181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Die ärztliche Betreuung von Patienten mit Störungen der Stimmfunktion

  Peter Kitzing, 1983, I: Therapiewoche (Sonderdruck). 33, 26, s. 3675-3680

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Die Behandlung von Störungen der Stimmfunktion

  Peter Kitzing, 1983, I: Folia Phoniatrica. 35, s. 40-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Differentialdiagnostik der Phoniatrie und Pädaudiologie

  Peter Kitzing & I. Reinvang, 1983, I: Forschritte der Neurologie, Psychiatrie. 51, s. 282-293

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Different protein A immunosorbents may have different binding specificity for rat immunoglobulins

  Rune Nilsson, E Myhre, G Kronvall & H O Sjögren, 1983, I: Journal of Immunological Methods. 62, 2, s. 241-245

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Digitalteknik - steg för steg

  Rolf Johannesson, 1983, Studentlitteratur AB. 176 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Distribution of different fiber types in human skeletal muscles: effects of aging studied in whole muscle cross sections

  Jan Lexell, Karin Henriksson-Larsen, Bengt Winblad & Michael Sjöstrom, 1983, I: Muscle and Nerve. 6, 8, s. 588-595

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Distribution of different fibre types in human skeletal muscles. 2. A study of cross-sections of whole m. vastus lateralis

  Jan Lexell, Karin Henriksson-Larsen & Michael Sjöstrom, 1983, I: Acta Physiologica Scandinavica. 117, 1, s. 115-122

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Distribution of different fibre types in human skeletal muscles. I. Method for the preparation and analysis of cross-sections of whole tibialis anterior

  Karin B Henriksson-Larsen, Jan Lexell & Michael Sjöstrom, 1983, I: Histochemical Journal. 15, 2, s. 167-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, I: Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, s. 22-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 98-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Doppler-Free Laser Spectroscopy Measurements on a Ne Discharge for Determination of 22Ne-20Ne Isotope Shifts

  Christina Belfrage, Peter Grafström, Stefan Kröll & Sune Svanberg, 1983, I: Physica Scripta. 27, 5, s. 357-370

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Dual Control of a Low Order System - Revised Version of TFRT-7244

  Karl Johan Åström & Anders Helmersson, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7249)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Economic Operating Policy and Variations in Production Load

  Sven Axsäter & S.K. Goyal, 1983, I: International Journal of Production Research. 21, No 5, s. 599-605

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Effects of continuous Trichloroethylene inhalation on different strains of mice

  Per Kjellstrand, Björn Holmquist, Nils Mandahl & M Bjerkemo, 1983, I: Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 369-374

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie i Norra Ängby, Stockholm

  Christer Hydén, Kid Libéus, Majvi Magdeburg & Håkan Persson, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 73 s. (7032 / 7000; vol. 7032)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie Kålltorp, Göteborg

  Christer Hydén & Majvi Magdeburg, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 91 s. (7034 / 7000; vol. 7034)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie Kvarngärdet, Uppsala

  Christer Hydén, Majvi Magdeburg & Håkan Persson, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 71 s. (7033 / 7000; vol. 7033)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 44. Electromagnetic scattering from subterranean obstacles in a stratified ground

  Anders Karlsson & Gerhard Kristensson, 1983, I: Radio Science. 18, 3, s. 345-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Electromagnetic scattering in a stratified half space

  Gerhard Kristensson & Anders Karlsson, 1983. 4 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 46. Energibesparing inom kollektivtrafikområdet

  Per-Gunnar Andersson, Bengt Holmberg & Christer Ljungberg, 1983, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. (Bulletin 3031 / 3000; vol. 3031 / 3000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. En indelning av rätten: hjälpmedel vid inläsning av juridiska översiktskurser

  Lars Pelin, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 11 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 2)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 48. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. En svensk presshistoria

  Ingemar Oscarsson, Claes-Göran Holmberg & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 50. Epitaxial growth and deep level characterization of GaAs₁₋xPx

  Pär Omling, 1983

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)