Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1983
 2. Mass Transfer from Sediment Treated with Chemicals

  Per Warfvinge, Harald Sverdrup & Ingemar Bjerle, 1983, I: Vatten: tidskrift för vattenvård /Journal of Water Management and research. 39, s. 337

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Master's Theses in Automatic Control 1981-1982

  Björn Wittenmark (red.), 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). 35 s. (Reports TFRT-4213)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Mechanical properties of model cement mortars in relation to phase composition and microstructure

  Göran Fagerlund & Åke Grudemo, 1983, Cement- och betonginstitutet, Stockholm / Swedish Cement and Concrete Research Institute. 67 s. (CBI forskning; vol. 82:6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Kenneth Sandberg, 1983, Lund University. 36 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Medial och mediolateral perineotomi suturerad intrakutant - en pilotstudie

  Anna-Karin Dykes, Elizabeth Crang Svalenius & Ingemar Ingemarsson, 1983, I: Jordemodern. 96, 10, s. 275-279

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Merkantilismen och 30-talet: eller kom Heckschers storverk i rättan tid?

  Benny Carlson, 1983, Lund: Department of Economic History, Lund University, 29 s. (Meddelande från Ekonomisk-historiska institutionen Lunds Universitet; nr. 30).

  Forskningsoutput: Working paper

 8. Meson and baryon production in proton-antiproton and proton-proton interactions at the CERN intersecting storage rings

  Ulf Mjörnmark, 1983

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 9. Microfungi and microbial activity along a heavy-metal gradient

  Anders Nordgren, Erland Bååth & Bengt Söderström, 1983, I: Applied and Environmental Microbiology. 45, 6, s. 1829-1837

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Mindre pengar - sämre utbildning?

  Peter Eklundh & Staffan Wahlén, 1983, Universitets- och högskoleämbetet. (Forskning och utveckling för högskolan)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Modeling and Simulation of Stone-Condenser Dynamics During a Reactor Accident

  Sten Bergman & Per Persson, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7262)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Modular Simulation Model for a Wind Turbine System

  Sten Bergman, Sven Erik Mattsson & Ann-Britt Östberg, 1983, I: Journal of Energy. 7, 4, s. 319-324

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Money and Prices in Sweden, 1871-1970. A Comment

  Lars Jonung, 1983, I: Scandinavian Journal of Economics. 85, 3, s. 433-436 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Monitoring of cerebral function after severe asphyxia in infancy

  I Bjerre, Lena Hellström-Westas, Ingmar Rosén & N Svenningsen, 1983, I: Archives of Disease in Childhood. 58, 12, s. 997-1002

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Morphometric study of mesenteric and renal arteries in spontaneously hypertensive rats

  C Nordborg, H Ivarsson, Barbro Johansson & L Stage, 1983, I: Journal of Hypertension. 1, 4, s. 333-338

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Eva Strömberg Krantz, 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Damrong Tayanin, 1983, I: Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 64-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Multiply charged ions induced by multiphoton absorption in rare gases at 0.53 \mu{}m

  Anne L'Huillier, L. A Lompre, G Mainfray & C Manus, 1983, I: Physical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics). 27, 5, s. 2503-2512

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Multivariable Adaptive Control

  Rolf Johansson, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. Musik för rissjälen

  Håkan Lundström & Damrong Tayanin, 1983, I: Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 19-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Några huvudriktningar inom modern riskteori

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Projektgruppen för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. (NAK rapport; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Nationalism & socialism

  Christer Strahl, 1983, 195 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 23. Nattsänkning av temperatur i flerbostadshus

  Lars Jensen, 1983, Statens råd för byggnadsforskning. 75 s. (BFR Rapport; vol. R64:1983)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Natural Radiative Lifetimes In the 2s1/2 and 2d5/2,3/2 Sequences of Aluminum

  G Jonsson & Hans Lundberg, 1983, I: Zeitschrift für Physik A Hadrons and Nuclei. 313, 3, s. 151-154

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Natural Radiative Lifetimes In the Interacting 5snd 1,3d2 Sequences In Sr

  P Grafstrom, Z. K Jiang, G Jonsson, C Levinson, Hans Lundberg & Sune Svanberg, 1983, I: Physical Review A (Atomic, Molecular and Optical Physics). 27, 2, s. 947-949

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Near-yrast spectroscopy of rare-earth nuclei : yrast isomerism and bandcrossings

  Stefán G Jónsson, 1983

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 27. Neurophysiological recovery after hypoglycemic coma in the rat: correlation with cerebral metabolism

  Carl-David Agardh & Ingmar Rosén, 1983, I: Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism. 3, 1, s. 78-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. New Estimation Techniques for Adaptive Control

  Tore Hägglund, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH).

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. Nivåhållplatser i Halmstad

  Karin Brundell-Freij, Bengt Holmberg, Christer Ljungberg & Agneta Ståhl, 1983, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. (Bulletin 3030 / 3000; vol. 3030 / 3000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Non-visual effects of light

  Catarina Erikson & Rikard Küller, 1983, [Host publication title missing]. Karolinska Institutet, s. 22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 31. Non-visual effects of lighting

  Catarina Erikson, Rikard Küller & Lennart Wetterberg, 1983, I: Neuroendocrinology Letters. 5, 6, s. 412-412

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Non-visual effects of office lighting

  Catarina Erikson & Rikard Küller, 1983, [Host publication title missing]. CIE, Vienna, Vol. 1:D002/1-4.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 33. Ny personburen provtagare för aerosoler i arbetsmiljö

  Mats Bohgard, 1983. 5 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 34. Oarmerade betongrörs böjbrottlast och ringbrottlast : teoretiska beräkningsmetoder

  Per-Johan Gustafsson, 1983, Division of Building Materials, LTH, Lund University. 65 s. (Report TVBM; vol. 3012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Oidiodendron scytaloides n.sp.

  W., Gams & Bengt Söderström, 1983, I: Cryptogamie Mycologie. 4, 3, s. 239-243

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Om en ökad inriktning mót återvinningsbara produkter - en explorativ studie

  Tor Aurell, 1983

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 37. Omöjligt att dra någon skarp gräns - en arkeologs kommentarer

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 3, s. 8-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Om sociala områdesbeskrivningar

  Verner Denvall, Tapio Salonen & Claes Zachrison, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 112 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 3)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. On second order probabilities and the notion of epistemic risk

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Foundations of Utility and Risk Theory with Applications. Stigum, B. P., Wenstøp, F. & Reidel, D. (red.). Springer, Vol. 37. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. On the Application of Elastic Scattering Analysis as a Complement to PIXE for the Determination of Light Elements in Thin Aerosol Samples

  Mats Bohgard, Eva-Marta Johansson & Bengt Martinsson, 1983, [Publisher information missing]. 12 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 41. On the distribution of the number of computations in any finite number of subtrees for the stack algorithm

  Rolf Johannesson & Kamil Zigangirov, 1983.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 42. On the Existence of Fair Allocations

  Lars-Gunnar Svensson, 1983, I: Zeitschrift für Nationalökonomie. 43, 3, s. 301-308

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. On the Integral Evaluation of Tubular Reactor Data

  Hans Karlsson, 1983, I: Chemical Engineering Communications. 21, 1-3, s. 37-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. On the interrelation between dynamic-conceptual and stochastic hydrology

  Lars Bengtsson, 1983, Högskolan i Luleå Avdelningen för vattenbyggnad. (Forskningsrapport / Tekniska högskolan i Luleå, 1983:11; vol. 1983:11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. On the shape and duration of FM clicks

  Georg Lindgren, 1983, I: IEEE Transactions on Information Theory. 29, 4, s. 536-543

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. On the Small Crack Fracture Mechanics.

  P. Ståhle, 1983, I: International Journal of Fracture. 22, 3, s. 203-216 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Öppen dörr till klassrummet

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-09-04.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Optimal Digitization of 2-D Images

  Lars Nielsen, Karl Johan Åström & Eliahu I Jury, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7265)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 49. Organisering och omorganisering i socialt arbete

  Sune Sunesson, 1983, I: Nordisk Sosialt Arbeid. 3, 2, s. 3-12 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Outdoor enviromental studies using particle induced x-ray emission analysis

  Hans-Christen Hansson, 1983, 90 s.

  Forskningsoutput: Avhandling