Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1983
 2. Effects of continuous Trichloroethylene inhalation on different strains of mice

  Per Kjellstrand, Björn Holmquist, Nils Mandahl & M Bjerkemo, 1983, I: Acta Pharmacologica et Toxicologica. 53, 5, s. 369-374

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie i Norra Ängby, Stockholm

  Christer Hydén, Kid Libéus, Majvi Magdeburg & Håkan Persson, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 73 s. (7032 / 7000; vol. 7032)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie Kålltorp, Göteborg

  Christer Hydén & Majvi Magdeburg, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 91 s. (7034 / 7000; vol. 7034)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Effekter av farthinder i tre bostadsområden : delstudie Kvarngärdet, Uppsala

  Christer Hydén, Majvi Magdeburg & Håkan Persson, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 71 s. (7033 / 7000; vol. 7033)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. Electromagnetic scattering from subterranean obstacles in a stratified ground

  Anders Karlsson & Gerhard Kristensson, 1983, I: Radio Science. 18, 3, s. 345-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Electromagnetic scattering in a stratified half space

  Gerhard Kristensson & Anders Karlsson, 1983. 4 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 8. Energibesparing inom kollektivtrafikområdet

  Per-Gunnar Andersson, Bengt Holmberg & Christer Ljungberg, 1983, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. (Bulletin 3031 / 3000; vol. 3031 / 3000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. En indelning av rätten: hjälpmedel vid inläsning av juridiska översiktskurser

  Lars Pelin, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 11 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 2)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 10. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. En svensk presshistoria

  Ingemar Oscarsson, Claes-Göran Holmberg & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Epitaxial growth and deep level characterization of GaAs₁₋xPx

  Pär Omling, 1983

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 13. Erik Benzelius' letters to his learned friends.

  Erik Benzelius, 1983, Vetenskaps- och vitterhetssamhället. 200 s. (Acta Regiae Societatis scientiarum et litterarum Gothoburgensis. 22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 14. Estetikens andra natur

  Torsten Weimarck, 1983, I: TeKla. 15, s. 57-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Ett femårsmaterial. Skador efter moped- och motorcykelolyckor

  Thomas Mätzsch, 1983, I: Läkartidningen. 80, 24, s. 2514-2517

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (red.), Bengt Hansson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1983, CWK Gleerup. 120 s. (Library of Theoria; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 19. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  René Kieffer (red.) & Birger Olsson (red.), 1983, [Publisher information missing]. 143 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 20. Experimental hyperthyroidism in man: effects on plasma lipoproteins, lipoprotein lipase and hepatic lipase

  P Hansson, Stig Valdemarsson & Peter Nilsson-Ehle, 1983, I: Hormone and Metabolic Research. 15, 9, s. 449-452

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Experiments to Investigate the Effects of Heat Treatment on Use-wear on Flint Tools

  Deborah Olausson, 1983, I: Proceedings of the Prehistoric Society. 49, 1983, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Extra professor i acceleratorfysik: Mikael Eriksson

  [unknown] [unknown], 1983, Lunds Universitets Publikationer.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 23. Extremes and related properties of random sequences and processes

  M. Ross Leadbetter, Georg Lindgren & Holger Rootzén, 1983, Springer. 336 s. (Springer Series in Statistics)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Fackförbundens sjukkassebildande: En studie i facklig självhjälp 1886-1910

  Per Gunnar Edebalk, 1983, Socialhögskolan, Lunds universitet. 66 s. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 1983, nr. 6)(Research Reports in Social Work; vol. 1983, nr. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Facklig organisering i tolv länder

  Anders Kjellberg, 1983, Arkiv. 338 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. Failure to detect immune complexes in the secondary stage of pityriasis rosea

  H Mobacken, Lars Magnus Bjursten, G B Löwhagen & L Å Nilsson, 1983, I: Archives of Dermatological Research. 275, 2, s. 92-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. False positive results in class-specific rheumatoid factor (RF) assays due to interaction between RF and Fc fragments of anti-immunoglobulin indicator reagents

  Andrej Tarkowski, Lars Magnus Bjursten, Lars-Åke Nilsson & Håkan Nygren, 1983, I: Journal of Immunological Methods. 58, 1-2, s. 171-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Färdtjänst i kommuner : Regelsystem och vidtagna effektiviseringsåtgärder inom färdtjänsten

  Agneta Ståhl, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 42 s. (3036 / 3000 Bulletin; vol. Bulletin 53)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Färsk och hårdnad betongs egenskaper : betongkurs 1

  Sven Gabriel Bergström & Göran Fagerlund, 1983, Cement- och betonginstitutet, Stockholm / Swedish Cement and Concrete Research Institute. 190 s. (CBI Kursverksamheten)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Farthinder på Boråsvägen i Kinna : resultat av vissa säkerhets-, beteende- och intervjustudier

  Lars Ekman, 1983, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 30 s. (7041 / 7000; vol. 7041)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Fault Detection in Boiling Water Reactors by Noise Analysis

  Sten Bergman & Karl Johan Åström, 1983, Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH). (Technical Reports TFRT-7250)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Fire Design of Wooden Structures

  Ove Pettersson & Robert Jönsson, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 18 s. (LUTVDG/TVBB--3010--SE; vol. 3010)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 33. Fire Protection of Steel Structures. Examples of Applications

  Jacques Brozzetti, Margret Law, Ove Pettersson & Jelle Witteveen, 1983, Division of Building Fire Safety and Technology, Lund Institute of Technology. 15 s. (LUTVDG/TVBB--1312--SE; vol. 3012)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 34. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Fogar i träfönster : förstudie

  K. Allan Andersson & Per Gunnar Burström, 1983, Byggforskningsrådet (BFR). 63 s. (BFR Rapport (R); vol. 141)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Folkrepubliken Kinas musik – den officiella bilden

  Håkan Lundström, 1983, I: Artes. 3, s. 95-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (red.). Moesgård, s. 157-161

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Formation of proteoglycan aggregates in rat chondrosarcoma chondrocyte cultures treated with tunicamycin

  Stefan Lohmander, S. A. Fellini, J. H. Kimura, R. L. Stevens & V. C. Hascall, 1983, I: Journal of Biological Chemistry. 258, 20, s. 12280-12286 7 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 41. Frågor kring företagets beslut under valutaosäkerhet

  Lars Oxelheim, 1983, Scandinavian Institute for Foreign Exchange Research.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Free N-acetylneuraminic acid in tissues in Salla disease and the enzymes involved in its metabolism

  Martin Renlund, Alan Chester, Arne Lundblad, Jaakko Parkkinen & Tom Krusius, 1983, I: European Journal of Biochemistry. 130, 1, s. 39-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Fruktan inför döden? Reflektioner med utgångspunkt i några svenska filosofiska essäer

  Sven Bjerstedt, 1983, I: Filosofisk tidskrift. 4, 1, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Gammal i Lund : utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918

  Carl Gustaf Stenkula, 1983, 248 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 45. Gators trafiktålighet. Kvalitetsbeskrivning av blandtrafiknät. Preliminärrapport

  Torsten Davidsson, 1983, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 50 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 46. God and the Origin of Evil: A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament

  Fredrik Lindström, 1983, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 47. Gör kommunerna i Norrbotten annorlunda?

  Leif Johansson & Stephan Schmidt, 1983, Nordkalotten i politiken. Lindström, U. & Karvonen, L. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 49. Hair analysis using PIXE

  Hong-Kou Li, 1983, 68 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. Hamlet the Dane: Ten essays by Gunnar Sjögren

  Gunnar Sjögren, 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieten i Lund)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. Handbok i sydöstskånsk byggnadsteknik

  Mats Edström & Kerstin Barup, 1983, Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK. 52 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok