Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. ”Viljan att söka lösningar tillsammans är samhällets guld.”

  Louise Bringselius, 2020 jan 27, Sydsvenskan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 2. Viljan till bindning, viljan till tro. Arnold Gehlen och Ernst Jünger – två radikalkonservativa skriftställare

  Carl-Göran Heidegren, 2004, Med gudomlig auktoritet. Om religionens kraft i politiken. Hammer, Raudvere, O. C. (red.). Makadam förlag, s. 77-93

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Viljeförklaring och tillitsfullmakt: Några kritiska reflektioner kring ett rättsfall

  Ola Svensson, 2015, I : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 27, 3, s. 330-356

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Viljen til at frigøre. En undersøgelse af empowerment i praksis

  Tabitha Wright Nielsen, 2009, Socialhögskolan, Lunds universitet. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Viljen til valg: Kommunalt integrationsarbejde i Sverige og Danmark

  Hvenegård-Lassen, K., 2007, Migration och tillhörighet: Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Alsmark, G., Kallehave, T. & Moldenhawer, B. (red.). Göteborg: Makadam förlag, Vol. 15. s. 160-193 (Centrum för Danmarksstudier; vol. 15).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Viljen vi veta, viljen vi förstå ... : kunskapsbildning inom socialtjänsten

  Verner Denvall, 2001, Blekinge FoU-enhet. (Rapport - Blekinge FoU-enhet för socialtjänst, primärvård och psykiatri)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 7. Vilka arbetar med vita hushållstjänster?

  Vesa Leppänen & Lars, D., 2012, Kristianstad University Press. 53 s. (Skrifter utgivna vid högskolan Kristianstad; vol. 2012:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Vilka blir framtidens viktigaste frågor för ökad jämställdhet

  Liinason, M., 2012.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 9. Vilka bränder klarar en byggnad uppförd enligt nya BBR av?

  Nilsson, M. & Nils Johansson, 2012, Bygg & teknik, 104, 6, s. 27-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Vilka egenskaper bör våra politiker ha?

  Lundquist, L., 1992, Professioner, politik och förvaltning ( Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo akademi. Ser. A ; 364 ). Stolpe, C. & Ståhlberg, K. (red.). Åbo Akademi

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Vilka egenskaper hos elcykeln attraherar dess användare och hur kan denna kunskap användas för en ökad spridning?

  Nordh, N., Aguilar, L., Svensson, Å. & Lena Winslott Hiselius, 2015, Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 91 s. (Bulletin 297 / 3000; vol. Bulletin 297)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Vilka exportföretag prisdiskriminerar?

  Karin Olofsdotter, 2012, Ekonomisk Debatt, 40, 1, s. 28-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. Vilka "hoppade av" a-kassan eller avstod från att gå med? En studie av a-kassornas medlemsras

  Anders Kjellberg, 2010, Department of Sociology, Lund University. 89 s. (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility. Research Reports; vol. 2014:2 (ny upplaga))

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Vilka resultat skall grundutbildningen av läkare uppnå? Kompetens skall fördjupas långsiktigt

  Stefan Lindgren, 2006, I : Läkartidningen. 103, 44, s. 3354-3355

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Vilka riskvärden (f.d. humanvärden) bör användas i investeringskalkyler i trafiken?

  Persson, U. & Winslott, L., 1995, Lunds tekniska högskola, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg. 28 s. (Bulletin 128 / 3000; vol. Bulletin 128 / 3000)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Vilka röster hörs? Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete

  Julia Bahner, 2017 feb 20, Västra Götalandsregionen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Vilka tidsrymder angår oss? L'extrême longue durée och den samtida svenska historievetenskapen

  David Larsson Heidenblad, 2010, I : Historisk Tidskrift. 4: 2010, s. 751-761

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Vilka var vikingarna?

  Dick Harrison, 2007, Pennan & Svärdet, Julspecial.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Vilken är din favoritplats på skolgården?

  Einarsson, E., 2010, Bladet, 10, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 20. Vilken betysdelse har hälsoekonomi vid prioriteringar? Ett experiment bland beslutsfattare och en analys av faktiska prioriteringar.

  Erntoft, S., C, A., R, J., Anders Anell & Persson, U., 2010, PrioriteringsCentrum.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 21. Vilken bild ska besökarna få av Lund?

  Till Koglin, 2012 apr 24, Sydsvenska dagbladet, s. 1-1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 22. Vilken forskning behöver vi? Ett samtal mellan språklärare, språkdidaktikforskare och elever

  Sundqvist, P. & Marie Källkvist, 2018 apr 13.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 23. Vilken framtid har bussen? Omvärldsanalys inom ramen för projektet buss 2030

  Hultén, J., Anders Wretstrand, Fredrik Pettersson, Malin Aldenius & Anund, A., 2018, K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 72 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. Vilken grad av prisdifferentiering? En översikt av analyser av optimala taxor i kollektivtrafiken

  Pyddoke, R. & Anders Wretstrand, 2016 apr 5, Lund: K2-Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 25. Vilken infrastruktur behövs för att Öresundsregionen skall vidareutvecklas som den viktigaste knutpunkten för logistik och handel för Östersjöområdet och Skandinavien?

  Rydén, P. & Sten Wandel, 2007, Öresundsbarometern, 4, s. Bilaga.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Vilken kapitalism har Ryssland?

  Björn Badersten, 1999, Svensk Tidskrift, 5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård.

  Anders Anell, 2014, Uppdrag välfärd: Entreprenörskapsforum, FORES, Stiftelsen Leading Health Care. 92 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. Vilken religion är sann och frågan om språkets obestämbarhet

  Patrik Fridlund, 2010, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 1, s. 13-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Vilken roll har musikämnet i dagens samhälle?

  Anna Houmann, 2016, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 30. Vilken roll kan översättning spela som en läraktivitet inom en grundkurs i engelska i svensk högre utbildning?

  Marie Källkvist, 2011, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 31. Vilken roll spelade polsk antisemitism i Förintelsen?

  Svante Lundgren, 2013, Respons, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 32. Vilken roll spelar läraren?

  Gisela Håkansson, 1993, Sesam på lätt svenska. Sesam lärar-pm, 39-40.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Vilken verklighet och med vilken rätt? – om fältforskning bland utsatta grupper

  Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2004, En kompanjonbok till Forskningsetik och perspektivval : femton texter till Rosmari Eliasson-Lappalainen. Jönson, H. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Vilket genus har revolutionären?

  Rosenberg, T., 2002, Arena, nr 6 / 2002.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 35. Vilket härligt krig!

  Ulf Zander, 2001 jul 4, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 36. Vilket ISA-system?

  Andras Varhelyi & Jotoft, H., 2005, Reflexen, 3 / 2005.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Vilket språk ska vi lära ut?

  Gisela Håkansson, 1989, AFinLA:n vuosikirja : AFinLA yearbook. Nuoppeneb, A. & Palmberg, R. (red.). Suomen sovelletun kielitieteen yhdistys (AFinLA), Vol. 47.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 38. Vilket språk talade gropkeramikerna?

  Niclas Burenhult, 1997, Ajvide och den moderna arkeologin. Burenhult, G. (red.). Natur och kultur, s. 154-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv

  Bergöö, K., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 375 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Villa 69

  Diab, H. (Översättare), Löwhagen, T. (Översättare) & Amin, A. (red.), 2014, Graal, Middle West Films, TEAM, ACIS.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 41. Villa '95 : ett yt- och energisnålt enfamiljshus

  Lövehed, L., 1995, Avd Installationsteknik, LTH, Lunds universitet. 194 s. (Rapport TABK; vol. 3029)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Villa Diodati på återseende: Byron, Shelley och Mary Woolstonecraft Shelley i filmen

  Erik Hedling, 1996, I lärdomens trädgård. Sjöblad, C. (red.). Lund University Press, s. 154-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Village Account Books and the Study of Agrarian Structure in Mysore State 1806-68

  Neelambar Hatti & Heimann, J., 1992 sep. 26 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 44. Village Ledgers, Accounts, Headmen, Framers and the State in South Indian History

  Neelambar Hatti & Heimann, J., 1993, Journal of Historical Studies Special Issue 1993. Shivanna, K. S. (red.). 1993 uppl. Mysore: Indian History Congress 54 Session, Department of Studies in History, University of Mysore, Vol. Special Issue. s. 65-93 28 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 45. Villa Magna – att iscensätta den pastorala drömmen

  Lovisa Brännstedt, 2008, Romhorisont, 47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Villa Selvasecca: the Glass

  Ingemark, D., 2007, I : Skrifter utgivna av svenska institutet i Rom. 4¡. 31–32, s. 93-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Vill du ha ett äpple? Om att samtalspromenera för en bättre hälsa.

  Fioretos, I., 2007, Etn : Kry. Ideland, M., Hansson, K. & Nilsson, F. (red.). Etnologisk skriftserie, Vol. 3. s. 37-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Villiga stödjare och motvilliga offer: Självpresentation och identitetsskapande hos stödjare och brottsoffer

  Jägervi, L., 2016, 278 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 49. Villkor i arbete med människor – en antologi om human servicearbete

  Petersson, H. (red.), Vesa Leppänen (red.), Jönsson, S. (red.) & Tranquist, J. (red.), 2006, Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper (LTH). 193 s. (Arbetsliv i omvandling; nr. 2006:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)