Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Vara vacker: Om att planera ordboksartikeln utifrån ett genusperspektiv

  Pär Nilsson, 2015, Ord och gärning: festskrift till Anki Mattisson. Eaker, B., Hedbäck, B., Larsson, L., Nilsson, P. & Persson, C. (red.). Stockholm: Svenska Akademien, s. 105-121 17 s. 9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Våra vägkanter - viktiga miljöer för dagfjärilar

  Lars Pettersson, 2014, Naturskyddsföreningen i Ystad.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 3. Varbergs historia

  Dick Harrison, 2013, Varberg. Persson, R. (red.). Tendens förlag, s. 13-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Vår bild av medeltiden – sann eller falsk?

  Dick Harrison, 2006, Österlent, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Värda en omväg. Profilbutiker, platsutveckling och attraktionsskapande

  Lena Eskilsson & Ola Thufvesson, 2010, Butiken. Upplevelse, organisering och plats. Eskilsson, L. & Fredriksson, C. (red.). Liber, s. 189-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Vardagen i folkhemmet

  Anders Persson, 1988, Helsingborgs Dagblad, 881214.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Vardagens aktörer och deras hushåll

  Anna-Lisa Lindén, 2011, SAMMANVÄVT. Det goda livet i vardagsforskningen. En vänbok till Kajsa Ellegård.. Jenny, P. & Elin, W. (red.). Tema Teknik och Social förändring, Linköpings universitet, Linköping, s. 28-39

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Vardagens antirasism. Om rörelsens villkor och framväxt i Sverige

  Molina, I. (red.), Adrian, G. (red.), Majsa, A. (red.), Carlos, D. (red.) & Diana Mulinari (red.), 2016, Antirasistiska akademin. 266 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 9. Vardagens diktatur: DDR Museum Berlin

  Marie Cronqvist, 2007, I : Scandia. 73, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Vardagens kontraktualisering - Om individuella genomförandeplaner i äldreomsorgen

  David Hedlund, 2014, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 21, 3-4, s. 285-309

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Vardagens landskap : lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur

  Skoglund, P., 2005, Almqvist & Wiksell International. 288 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 12. Vardag i olika världar: om dementa och vårdbiträden på tre gruppboenden

  Ulla Melin Emilsson, 1998, Arkiv. 320 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Vardagliga realiteter och visionära ideal bland socialarbetare i Norden

  Blomberg-Kroll, H., Kroll, C., Anna Meeuwisse & Hans Swärd, 2009, Socionomen, 7, s. 41-48.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 14. Vardag, rutiner och makt

  Tove Harnett, 2013, Caresam; Åldrande och utmaningar i Öresundsregionen. Att arbeta med ældre i Sverige och Danmark. Magnússon, F., Christensen, J. & Liveng, A. (red.). Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Vardagskännedom viktigt för design i Borneo

  Sellergren, J., 2013 mar 25, LUM: Lunds Universitets Magasin.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 16. Vardagsliv - aktivitetsbalans och meningsfullhet i dagliga aktiviteter hos personer med psykiskt funktionshinder

  Christel Leufstadius, 2010 okt 7, 2010 uppl. Nacka: Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. 39 s. (FoU-rapport; vol. 2010, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Vardagslivet

  Ulrika Bejerholm & Mona Eklund, 2005, Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva stödinsatser. Brunt, D. & Hansson, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Vardagslivet, så skiftande och olika till sin karaktär

  Eva Åström, 2001, Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv.. Ellegård, K. & Wihlborg, E. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Vardagslivets medialisering: Mat och medier i privata receptsamlingar

  Jarlbrink, J., 2012, I : Rig. 2, s. 78-90

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Vardagslivets politik. Texter om hur vanliga människor förändrar Mellanöstern

  Leila Brännström (red.), 2012, Bokförlaget Atlas. 175 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Vardagslivets rehabilitering

  Mona Eklund & Ulrika Bejerholm, 2005, Att leva med psykiska funktionshinder : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Brunt, D. & Hansson, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Vardagslivets resor i den stora staden

  Waldo, Å., 1999, Lund University. 287 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 23. Vardagsliv och världspolitik i Folklivsarkivets frågelistor

  Charlotte Hagström, 2002, Mellan liv och död. Arkiv och museer i Lund berättar. Blom, K. A., Fors, G. & Nelson, C. (red.). Lunds konsthall, s. 95-98

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Vardagslivsforskning

  Rosmari Eliasson-Lappalainen & Szebehely, M., 2008, (Accepted/In press) Forskningsmetodik för socialvetare. Meuwiss m fl, A. (red.). Natur och kultur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Vardagsrationalisering

  Horndahl, B., 1994, IVF Mölndal. (IVF-Skrift 94852)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Vardagsteknik för personligt bruk - några exempel

  Bodil Jönsson, Neveryd, H. & Knall, G., 1991, [Publisher information missing]. (Certec; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Vardagstingens visuella brus : mediala aspekter på teknologi- och designhistoria

  Weimarck, T., 2008, Mediernas kulturhistoria. Jülich, S., Lundell, P. & Snickars, P. (red.). Statens ljud- och bildarkiv, Vol. Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 8. s. 193-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Vårdarbete i förändring - vad säger personalen? En studie av förändringsarbetet Skånsk Livskraft vid Helsingborgs lasarett

  Korhonen, M., Persson, J. E., Anette Svingstedt, Filippa Säwe & Ulrika Westrup, 2006, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet. 28 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper

  Anders C. Håkansson, 2018 okt 16, I : Läkartidningen. 115

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Vård av alkoholberoende – behov av expansion till nya grupper ar

  Håkansson, A., 2018 jan 1, I : Läkartidningen. 115, 42, 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 31. Vård av patient med hjärtsjukdom i ambulans

  Karin Björkman Björkelund, Johansson, A. & Jonas Wihlborg, 2012, Kardiologisk omvårdnad. Fridlund, B., Malm, D. & Mårtensson, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 19-36

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Vård av patient som genomgår hjärttransplantation.

  Trygve Sjöberg, 2012, Kardiologisk omvårdnad.. Fridlund, B., Malm, D. & Mårtensson, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 217-242

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Vård av sköra äldre patienter - Evidensbaserad metod finns

  Anne W. Ekdahl, Dahlin Ivanoff, S., Ehrenberg, A., Oredsson, S., Sjöstrand, F., Stavenow, L. & Wisten, A., 2014 feb 11, I : Läkartidningen. 111, 7, s. 256 1 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 34. Vård av tömda hus

  Lars-Eric Jönsson, 2014 maj 4, Helsingborgs Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 35. Vårdbiträde inom äldreomsorgen : offer eller kompetent specialist?

  Ulla Melin Emilsson, 2002, I : Äldre i centrum : tidskrift för aktuell äldreforskning. 16, 2, s. 19-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Värdefulla Ting

  Wlodek Rabinowicz & Toni Rønnow-Rasmussen, 2001, I : Filosofisk tidskrift. 1, s. 48-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Värdegrunder i skolan

  Bodil Jönsson, 1999, Skolverket. (Ständigt. Alltid!)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Värdegrundsarbetets förutsättningar : en utvärdering av Resurscentrum för mångfaldens skolas insatser i tre Malmöskolor

  Gustafsson, K. & Eklund, M., 2008, Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad. 125 s. (Forskningsrapport 2008:4. Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen; vol. 2008:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 39. Värdejämförelser

  Wlodek Rabinowicz, 2008, I : Kungl. vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok. s. 77-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Vardenafil-induced relaxation and cyclic nucleotide levels in normal and obstructed rat urinary bladder.

  Werkström, V., Petter Hedlund, Lee, T. & Karl-Erik Andersson, 2009, I : BJU International. 104, s. 1740-1745

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Vardenafil relaxes precontracted rat detrusor partially through urothelium-dependent mechanisms

  Werkström, V., Lee, T., Petter Hedlund & Andersson, K. E., 2008, I : European Urology Supplements. 7, 3, s. 264-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 42. Vården är värd en bättre styrning

  Anders Anell, 2020 sep, SNS Förlag. 144 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 43. Värden i konflikt. Kulturpolitik och etisk analys.

  Göran Hermerén, 2006, Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv.. Hermerén, G. (red.). Almqvist & Wiksell, s. 165-175

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Vården på villovägar. Sjukvård som underhållning

  Mats Johansson, 2013, Bloggande patienter, twittrande läkare och vita dokusåpor. Sahlin, N-E. (red.). Region Skånes etiska råd, s. 51-67

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Värden som uppstår genom besökscentret Absolut Home i Åhus: Slutrapport för The Absolut Company

  Malin Zillinger, Torleif Bramryd & Hedström, S., 2019 maj 6, Lund: Lund University. 55 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport