Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. Varför är det en man?

  Per Wickenberg, 2003 okt 19, Sydsvenskan Kultur, s. B2-B3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 2. Varför är det så svårt att styra sjukvården?

  Anders Anell, 2007, Vem styr vården?. Blomqvist, P. (red.). SNS Förlag, s. 78-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Varför är digitalisering av högskolan så viktig?

  Peter Svensson, 2019 sep, I : Universitetsläraren. September 2019

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 4. Varför arkebuseras Gustaf Drake? Sjöröveri och statskuppsförsök i Viktor Rydbergs Fribytaren på Östersjön

  Birthe Sjöberg, 1999, Skeptiska betraktelser. Sjöberg, B., Andersson, L. G., Lewan, B. & Malmgren, G. (red.). Absalon

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Varför är rika länder rika och fattiga länder fattiga?

  Carl Hampus Lyttkens & Nalin, C., 1991, I : Ekonomisk Debatt. 19, s. 108-118

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Varför är Stockholm synonymt med svenskt mode?

  Philip Warkander, 2017 feb 27, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. Varför är subjekt-verbkongruens i engelska som L2 så svårt?

  Marie Källkvist & Petersson, S., 2005.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 8. Varför är Sverige inte rikast?

  Lars Jonung, 2003 jun 16, Dagens Nyheter.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 9. Varför är ungdomsbrottsligheten större där än här?

  Johansson, L., 1994, Datorn i utbildningen, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Varför är valfusk så ovanligt i Sverige?

  Jan Teorell, 2013, Statsvetenskapens frågor. Bennich-Björkman, L. (red.). Studentlitteratur AB, s. 75-83

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Varför behöver vi egentligen känslor?

  Peter Gärdenfors, 2001 jan 7, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Varför behövs det mer humaniora i läkarutbildnigen?

  Anders Palm, 2007 nov 7, Dagens Medicin.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 13. Varför behövs fogar?

  Burström, P. G., 1987, I : Byggsverige. 3/87, s. 49-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Varför behövs fuktdimensionering av byggnader och meteorologiska data anpassade till fuktberäkningar? : sammanfattning och planerad fortsättning

  Harderup, E., 1994, Byggnadsfysik LTH, Lunds Tekniska Högskola. 20 s. (Rapport TVBH; vol. 3021)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Varför behövs transhistoria?

  Jens Rydström, 2008, Lambda Nordica, 13, 1/2, s. 63-77.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Varför bevara hotade arter? Om biologisk mångfald och etik

  Melin, A., 2011, Religionsvetenskaplig internettidskrift, 2, 11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 17. Varför bildas nya partier? Om kollektivt handlande och partientreprenörer

  Erlingsson, G., 2005, Department of Political Science, Lund University. 326 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk?

  Håkansson, P., 2012, Intro – en antologi om musik och samhälle. Lundin, J. A. (red.). Kira Förlag, s. 283-291

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Varför blev svenskarna så kräftfixerade?

  Dick Harrison, 2017 aug 13, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 26-26.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 20. Varför blev tjänstemannarörelsen så stark i Sverige?

  Anders Kjellberg, 1985, Perspektiv på arbetsliv, samhälle, fritid och skola, 2, s. 12-13 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Varför blev tjänstemannarörelsen så stark i Sverige?

  Anders Kjellberg, 1988, Tjänstemännen i forskningen (Utställningskatalog). Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) och TCO, Stockholm, s. 11-16 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. "Varför blir det inte som man tänkt sig?" Reflektioner kring svårigheterna att planera hälso- och sjukvård i Uganda

  Peter Nilsson, 2005, I : Läkartidningen. 102, 21, s. 1654-1658

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Varför blir fissionsfragmenten inte lika stora?

  Nilsson, S. G., 1970

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 24. Varför blir inkomstgradienten i hälsa brantare med ålder?

  Martin Nordin & Ulf Gerdtham, 2011, Ekonomisk Debatt, 39, 4, s. 19-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Varför blir man katolik? Katolska konversionsdiskurser i Skandinavien

  Yvonne Maria Werner, 2008, Förbistringar och förklaringar – kulturhistoriska essäer tillägnade Anders Piltz på hans sextiofemårsdag. Jönsson, A. & Borgehammar, S. (red.). Lunds universitet, Skåneförlaget

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Varför blundar ni för sexualitetens makt?

  Rebecca Selberg, 2020 apr 21, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 27. Varför bryts våra stenbyggnader ner?

  Göran Fagerlund, 1991, I : Kulturmiljövård. 1, s. 27-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Varför byggs sjuka hus

  Britt-Marie Johansson & Birgitta Ericson, 2002, Från våra sinnen : en antologi om sambandet mellan den fysiska miljön, hälsan och sinnesintrycken : [en dokumentation av Vadstena Forums symposium 2001]. Graninger, G. (red.). Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande, (Skrift).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 29. Varför denna höga sjukfrånvaro?

  Åbjörnsson, G., 2004, I : Bulletin från Centrum för Yrkes- och miljömedicin Lund /Malmö. 2, s. 12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. ”Varför denna rädsla för att utvärdera?”

  Petter Karlsson, 2020 jun 23, Svenska Dagbladet Debatt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 31. Varför dopning?

  David Hoff, 2011, Ren hårdträning: En handbok kring dopning. Mickelsson, K. (red.). Statens Folkhälsoinstitut

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Varför dör eken?

  Sonesson, K. & Jönsson Belyazid, U., 2001, Fauna och Flora: populär tidskrift för biologi, 96, 1, s. 25-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 33. Varför du såg The Wire

  Malin Nilsson, 2010, Ord och bild, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 34. Varför du skall vidga dina vyer

  Peter Gärdenfors, 2010, Ord och bild, 5, s. 24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Varför en rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut? Utvecklingslinjer i svensk och finsk rätt mot bakgrund av Europakonventionen

  Henrik Wenander, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (red.). Stockholm: Jure Förlag AB, s. 433-447 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Varför etiska kommittéer?

  David Hoff, 2003, 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 37. Varför familj? Praktiker, ojämlikheter och sociologisk analys

  Sara Eldén, 2019 jun, Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser. Alsarve, J. & Löfmarck, E. (red.). Örebro universitet: Sociologiämnet vid Örebro universitet, s. 205-226 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Varför fara med osanningar om depressioners orsaker?

  Shai Mulinari, 2011, I : Läkartidningen. 108, 38, s. 1839-1840

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 39. Varför får hämnden inte vara ljuv?

  Helén Örnemark Hansen, 2007, Josefs resa: vänbok till Josef Zila. Asp, P. & Lernestedt, C. (red.). Iustus förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Varför får vi inte se museernas samlingar?

  Dick Harrison, 2016 okt 26, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 22-22 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 41. Vår författning (11. uppl.)

  Holmberg, E. & Stjernquist, N., 1998, Norstedts Juridik AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Varför fick Sverige aldrig någon Baader-Meinhof-liga?

  Dick Harrison, 2018 apr 8, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Varför finns det sådant som inte måste finnas?

  Lembke, M., 2012, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 88, 2, s. 89-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Varför flyttar svenska barnfamiljer?

  Niedomysl, T. & Amcoff, J., 2012, Stockholm läns landsting. (Befolkningsprognos 2012-2021/45 / (Demografisk rapport ); vol. 2012:10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Varför flytta till Malmöhus län - eller därifrån. Om flyttningsströmmar och flyttmotiv.

  Arvidson, P., Richard Ek & Lenntorp, B., 1996, Länsstyrelsen i Malmöhus län, (Malmöhus län i utveckling; nr. 1996:19).

  Forskningsoutput: Working paper

 46. Varför företagsekonomins processmodeller inte räcker till. Värdeprocesser inom sociala tjänsteverksamheter

  Persson, J. E. & Ulrika Westrup, 1999, (Unpublished). 23 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 47. Varför fråga det man redan vet?

  Hofvendahl, J., 2007, Pedagogiska Magasinet, 3, s. 36-39.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 48. Varför fungerar det? Om betydelsen av förväntningar, institutioner och aktörer

  Kerstin Svensson, 2013, Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.. Linde, S. & Svensson, K. (red.). Liber, s. 73-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk