Hitta forskningsoutput

Fler filtreringsmöjligheter

Alla författare

till
 1. 1812, 1912, 2012 - tre nedslag i industrisamhällets historia

  Alf Hornborg, 2014, I : Nya Argus. 107, 7, s. 197-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. 1812, 1912, 2012 - Tre nedslag i industrisamhällets historia

  Alf Hornborg, 2014, Antropologi och tid. Viktorin, M. & Widmark, C. (red.). Ymer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. 18.4 Djuphavet

  Per Ahlberg, 2006, Geobiosfären - en introduktion. Andréasson, P-G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 322-326

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. 1864: Nordens ödestimme?

  Harald Gustafsson, 2016, Historielärarnas Förenings Årsskrift, 2016, s. 107-116 10 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. 1871 - 1971: Fysiska föreningen i Lund 100-årsjubilerar i oktober

  [unknown], ., 1971, Lunds Universitets Publikationer.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 6. 188Re-ZHER2:V2, a Promising Affibody-Based Targeting Agent Against HER2-Expressing Tumors: Preclinical Assessment.

  Altai, M., Wållberg, H., Honarvar, H., Strand, J., Orlova, A., Varasteh, Z., Sandström, M., Löfblom, J., Erik Larsson, Sven-Erik Strand, Lubberink, M., Ståhl, S. & Tolmachev, V., 2014, I : Journal of Nuclear Medicine. 55, 11, s. 1842-1848

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

  Ekström, A. (red.), Jülich, S. (red.) & Snickars, P. (red.), 2006, SLBA. 392 s. (Mediehistoriskt arkiv; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. (18)F-choline PET/CT for early detection of metastases in biochemical recurrence following radical prostatectomy.

  Kjölhede, H., Göran Ahlgren, Almquist, H., Fredrik Liedberg, Lyttkens, K., Ohlsson, T. & Ola Bratt, 2015, I : World Journal of Urology. 33, 11, s. 1749-1752

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. (18)F-fluorocholine PET/CT compared with extended pelvic lymph node dissection in high-risk prostate cancer.

  Kjölhede, H., Göran Ahlgren, Almquist, H., Fredrik Liedberg, Lyttkens, K., Ohlsson, T. G. & Ola Bratt, 2014, I : World Journal of Urology. 32, 4, s. 965-970

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 18 sunsets for each 24 hour period

  Tottie, S., 2003, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. 18th QMOD-ICQSS & KSQM joint conference: Creating a Sustainable Future through Quality

  Su Mi Dahlgaard-Park & Dahlgaard, J. J. (red.), 2015 okt, Lund, Sweden: Int. QMOD-ICQSS conference proceedings. 1300 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 12. 1900-talets ideologiska villfarelser

  Kim Salomon, 2012, I : Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet. Årsberättelse.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. 1900-talets trettioåriga krig

  Klas-Göran Karlsson, 2017 mar 6, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 923-930 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. 1913 års pensionsförsäkring - den första allmänna socialförsäkringen.

  Per Gunnar Edebalk, 2013, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 3-4, s. 241-249

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. 1913 års pensionsreform

  Per Gunnar Edebalk, 2013, De första 100 åren - svensk välfärdspolitik mellan historia och framtid. Försäkringskassan, Vol. Socialförsäkringsrapport 2013:4. s. 11-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. 1915: Stridens skönhet och sorg

  Kim Salomon, 2015, I : Historisk Tidskrift. 135, 4, s. 713-716

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. 1917 and its Implications for the Law of Expropriation

  Daria Davitti, 2020, (Accepted/In press) Revolutions in International Law: The Legacies of 1917. Greenman, K., Orford, A., Saunders, A. & Tzouvala, N. (red.). Cambridge University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. 1918 års fattigvårdslag: mellan kontroll och sociala rättigheter

  Karsten Åström, 2008, Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu.. Swärd, H. & Egerö, M-A. (red.). Égalité, s. 81-88

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. 1918 års fattigvårdslag - mellan social kontroll och sociala rättigheter

  Karsten Åström, 2018, Bedöma och åtgärda fattigdom: Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät. Swärd, H. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 127-135 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. 1920-talets by- och bebyggelsedokumentationer

  Karin Gustavsson, 2009, Kring Kärnan : Helsingborgs museums publikation. 37. , Museum i 100 år : Helsingborgs museum från 1909. Ohlsson, K. (red.). Helsingborgs museiförening, Vol. 37. s. 105-132

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. 1920-talets diskurs om konvertiter och konversioner

  Yvonne Maria Werner, 2003, Arv och minne : medlemsblad för katolsk historisk förening.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. 1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart

  Aldrin, V., 2016, Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv: Festskrift till professor Bertil Nilsson. Ciardi, A. M. & Berntson, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 169-180 (Bibliotheca Theologiae Practicae; nr. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. 1950-talet har blivit en minnesplats för längtan

  Kim Salomon, 2005 maj 27, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel